Translate?

Wat heb ik?

Hebt u last van sombere gevoelens? Bent u heel erg bang? Hebt u last van heftige wisselingen in uw stemming? Kijk voor welke psychische problemen GGZ inGeest hulp en behandeling biedt.

Advies bij lichte klachten

Hebt u lichte problemen? Dan kunt u ook contact opnemen met Prezens via preventie@prezens.nl of 088 788 5015 (Prezens is een onderdeel van GGZ inGeest).