Meedoen aan onderzoek

Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we nieuwe behandelingen ontwikkelen en bestaande kennis uitbreiden. Ons onderzoek is alleen mogelijk met úw hulp. Doet u mee?

Waarom zou ik meedoen aan onderzoek?

Als u meedoet aan onderzoek helpt u ons om de zorg te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om nieuwe behandelvormen te ontwikkelen en om bestaande kennis uit te breiden.

Waarom doet GGZ inGeest wetenschappelijk onderzoek?

 • We doen onderzoek om onze zorg te verbeteren.
 • We doen onderzoek om iedereen de zorg te kunnen geven die het beste bij hem of haar past (zorg op maat).
 • We doen onderzoek om meer kennis te krijgen over psychische problemen.
 • We doen onderzoek om psychische klachten eerder te vinden, voordat ze erger worden.

Wat onderzoekt GGZ inGeest?

 • We testen nieuwe behandelingen of nieuwe medicijnen. Meestal vergelijken we nieuwe behandelingen met bestaande behandelingen. Wat werkt het beste en is dat zo voor iedereen?
 • We onderzoeken hoe psychische klachten ontstaan, wanneer ze minder of juist erger worden en hoe je kunt herstellen van psychische klachten.

Met welke universiteit werkt GGZ inGeest samen op het gebied van
onderzoek?

 • GGZ inGeest werkt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samen met de afdeling
  Psychiatrie van de Amsterdam Universiteit Medisch Centrum (UMC), locatie Vrije Universiteit
  Medisch Centrum (VUmc).
 • Op 1 januari 2022 is de onderzoeksafdeling van GGZ inGeest overgegaan naar de afdeling Psychiatrie van VUmc. Dit betekent dat de gegevens die ten behoeve van onderzoek zijn verzameld overgedragen zijn aan VUmc.
 • Vanaf 1 januari 2022 vindt de dataverzameling, verwerking en opslag van verzamelde
  onderzoeksgegevens van lopende onderzoeken plaats bij de afdeling Psychiatrie van VUmc.
  Voor nieuw te starten onderzoeken wordt altijd vooraf uw toestemming gevraagd. Ook bij
  VUmc worden uw gegevens volgens de privacywet beschermd, en uitsluitend voor
  wetenschappelijke doelen gebruikt.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

De resultaten van ons onderzoek passen we zo snel mogelijk toe in onze behandelingen.

Mr. Redondo

Ik vind wetenschappelijk onderzoek heel belangrijk. Er is nog zoveel onbekend over psychiatrische ziektes. Ik vind het prettig dat ik door mee te doen aan onderzoek mezelf nuttig kan maken. Nu ben ik onderdeel van iets groters.

Hans, 72 jaar, deelnemer onderzoek

Veelgestelde vragen

 • Als u mee wilt doen aan onderzoek, krijgt u eerst meer informatie in een gesprek. Ook krijgt u een folder met informatie.
 • Als u akkoord gaat kijken we wat uw klachten zijn.
 • Uw behandeling start daarna zo snel mogelijk.
 • Tijdens uw behandeling en na afloop van uw behandeling houden we uw klachten bij. Zo kunnen we onderzoeken of uw behandeling helpt en hoeveel uw behandeling helpt.

Als we u vragen om mee te doen aan een onderzoek beslist u zelf of u meedoet. U bent nooit verplicht om mee te doen. Als u niet wilt meedoen hoeft u ons niet te vertellen waarom. Ook tijdens het onderzoek kunt u op elk moment nog stoppen.

Als u meedoet aan onderzoek krijgt u vaak vragenlijsten om in te vullen of krijgt u interviews. Soms krijgt u ook een lichamelijk onderzoek, een bloedonderzoek of een hersenscan. Na een lichamelijke test krijgt u altijd de uitslag van de test.

U verdient geen geld met het onderzoek. Als u apart voor een onderzoeksafspraak langs moet komen, betalen we wel uw reiskosten. Soms krijgt u een cadeaubon als dank voor uw deelname.

U kunt meedoen aan onderzoek als u cliënt bent bij GGZ inGeest. Het hangt van uw klachten af aan welk onderzoek u mee kunt doen.

Onderzoek bij mensen moet aan strenge regels voldoen. Alle onderzoeksprojecten bij GGZ inGeest worden beoordeeld door een commissie. Deze commissie zorgt ervoor dat uw gezondheid geen gevaar loopt en uw gegevens goed beschermd worden. Alle onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen.

Ja, dat mag. We zoeken ook mensen zonder psychische klachten om te kunnen vergelijken met mensen die wél klachten hebben.

Contact

Mail ons als u meer informatie wilt of als u zich aan wilt melden om mee te doen aan onderzoek.
onderzoek@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)

Onderzoek & Innovatie

Bij GGZ inGeest werken we volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Ons onderzoek richt zich met name op angst, depressie, bipolaire stoornissen, ouderenpsychiatrie en de relatie tussen psychiatrische en lichamelijke klachten.

GGZ inGeest werkt hierbij samen met de afdeling psychiatrie van Amsterdam UMC (locatie VUmc) en de onderzoeksinstituten Amsterdam Public Health en Amsterdam Neuroscience.

We vinden het belangrijk om zorgvuldig met onze cliënten en hun gegevens om te gaan. Daarom beoordeelt onze Commissie Wetenschappelijk Onderzoek alle onderzoeksprojecten. Deze commissie let erop dat de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek bij GGZ inGeest goed is.

Bekijk onze Engelstalige website psychiatryamsterdam.nl voor meer informatie over onze onderzoeksprojecten, onze onderzoekers en de samenwerking met Amsterdam UMC (locatie VUmc).