Translate?

Meedoen aan onderzoek

Door wetenschappelijk onderzoek kunnen we nieuwe behandelingen ontwikkelen en bestaande kennis uitbreiden. Ons onderzoek is alleen mogelijk met úw hulp. De Wetenschapsdesk geeft u graag alle informatie over meedoen aan onderzoek bij GGZ inGeest. Doet u mee?

Waarom zou ik meedoen aan onderzoek?

Als u meedoet aan onderzoek helpt u ons om de zorg te verbeteren. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om nieuwe behandelvormen te ontwikkelen en om bestaande kennis uit te breiden.

Waarom doet GGZ inGeest wetenschappelijk onderzoek?

 • We doen onderzoek om onze zorg te verbeteren.
 • We doen onderzoek om iedereen de zorg te kunnen geven die het beste bij hem of haar past (zorg op maat).
 • We doen onderzoek om meer kennis te krijgen over psychische problemen.
 • We doen onderzoek om psychische klachten eerder te vinden, voordat ze erger worden.
 • We doen onderzoek om nieuwe behandelingen te vergelijken met bestaande behandelingen.

Wat onderzoekt GGZ inGeest?

 • We testen nieuwe behandelingen of nieuwe medicijnen. Meestal vergelijken we nieuwe behandelingen met bestaande behandelingen. Wat werkt het beste en is dat zo voor iedereen?
 • We onderzoeken hoe psychische klachten ontstaan, wanneer ze minder of juist erger worden en hoe je kunt herstellen van psychische klachten.

Welke onderzoeken zijn er bij GGZ inGeest?

Op onze website www.wetenschapsdesk.nl leest u welke onderzoeken er zijn en hoe u mee kan doen.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

De resultaten van ons onderzoek passen we zo snel mogelijk toe in onze behandelingen.

Wie krijg ik te spreken?

Tijdens het onderzoek heeft u contact met een onderzoeksmedewerker van de onderzoeksafdeling. Deze onderzoeksmedewerker zal u interviewen om na te gaan hoe u zich voelt en of de behandeling het gewenste effect heeft. Daarnaast vult u vaak enkele vragenlijsten in.

Wat is dossieronderzoek?

Soms gebruikt GGZ inGeest gegevens uit dossiers van cliënten voor wetenschappelijk onderzoek. Deze gegevens zijn niet meer tot personen herleidbaar. Dat betekent dat we eerst al uw persoonlijke gegevens weghalen, voordat de gegevens worden gebruikt.

Wilt u niet dat uw dossier wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek? Vertel uw behandelaar dat u daar bezwaar tegen hebt.

Mr. Redondo

Ik vind wetenschappelijk onderzoek heel belangrijk. Er is nog zoveel onbekend over psychiatrische ziektes. Ik vind het prettig dat ik door mee te doen aan onderzoek mezelf nuttig kan maken. Nu ben ik onderdeel van iets groters.

Hans, 72 jaar, deelnemer onderzoek

Veelgestelde vragen

 • Als u mee wilt doen aan onderzoek, krijgt u eerst meer informatie in een gesprek. Ook krijgt u een folder met informatie.
 • Als u akkoord gaat kijken we wat uw klachten zijn.
 • Uw behandeling start daarna zo snel mogelijk.
 • Tijdens uw behandeling en na afloop van uw behandeling houden we uw klachten bij. Zo kunnen we onderzoeken of uw behandeling helpt en hoeveel uw behandeling helpt.

Als we u vragen om mee te doen aan een onderzoek beslist u zelf of u meedoet. U bent nooit verplicht om mee te doen. Als u niet wilt meedoen hoeft u ons niet te vertellen waarom. Ook tijdens het onderzoek kunt u op elk moment nog stoppen.

Als u meedoet aan onderzoek krijgt u vaak vragenlijsten om in te vullen of krijgt u interviews. Soms krijgt u ook een lichamelijk onderzoek, een bloedonderzoek of een hersenscan.

U verdient geen geld met het onderzoek. Als u apart voor een onderzoeksafspraak langs moet komen, betalen we wel uw reiskosten. Soms krijgt u een cadeaubon als dank voor uw deelname.

U kunt meedoen aan onderzoek als u cliënt bent bij GGZ inGeest. Het hangt van uw klachten af aan welk onderzoek u mee kunt doen.

Onderzoek bij mensen moet aan strenge regels voldoen. Alle onderzoeksprojecten bij GGZ inGeest worden beoordeeld door een commissie wetenschappelijk onderzoek. Deze commissie zorgt ervoor dat uw gezondheid geen gevaar loopt en uw gegevens goed beschermd worden. Alle onderzoeksgegevens worden anoniem verwerkt en opgeslagen.

Ja, dat mag. We zoeken ook mensen zonder psychische klachten om te kunnen vergelijken met mensen die wél klachten hebben.

Contact

Mail onze Wetenschapsdesk als u meer informatie wilt of als u zich aan wilt melden om mee te doen aan onderzoek.
E wetenschapsdesk@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)

Op onze website www.wetenschapsdesk.nl leest u meer over onze onderzoeken.

Met welke universiteit werkt GGZ inGeest samen op het gebied van onderzoek?

 • GGZ inGeest werkt op het gebied van wetenschappelijk onderzoek samen met de afdeling
  Psychiatrie van de Amsterdam Universiteit Medisch Centrum (Amsterdam UMC), locatie Vrije Universiteit Medisch Centrum (VUmc).
 • Op 1 januari 2022 is de onderzoeksafdeling van GGZ inGeest overgegaan naar de afdeling Psychiatrie van VUmc. Dit betekent dat de gegevens die ten behoeve van onderzoek zijn verzameld overgedragen zijn aan VUmc.
 • Vanaf 1 januari 2022 vindt de dataverzameling, verwerking en opslag van verzamelde onderzoeksgegevens van lopende onderzoeken plaats bij de afdeling Psychiatrie van VUmc. Voor nieuw te starten onderzoeken wordt altijd vooraf uw toestemming gevraagd. Ook bij VUmc worden uw gegevens volgens de privacywet beschermd, en uitsluitend voor wetenschappelijke doelen gebruikt.