Folders en andere downloads

Hier vindt u folders en downloads van GGZ inGeest.

Posters nieuwe bezoekregeling i.h.k.v. corona

Folder Polikliniek Psychosomatiek en Corona

In deze folder vindt u onze behandelingen die behulpzaam kunnen zijn voor mensen met psychische problemen rond Corona.

Folder Polikliniek Psychosomatiek en Corona

Cliëntenmagazine 'Pillotalk'

Magazine van de Cliëntenraad van GGZ inGeest over medicatie.

Pillotalk cliëntenmagazine

Algemene folders

 • Folder ‘Samen op eigen wijze – de beste aanpak voor u’

  In deze folder leest u bijvoorbeeld wat u kunt verwachten van uw behandeling, wat er gebeurt tijdens uw 1e afspraak en daarna, wat er in uw dossier staat, wie uw dossier mag inkijken en wie uw behandeling betaalt.

 • Folder Prezens ‘Samen op eigen wijze – de beste aanpak voor u’

  Prezens is onderdeel van GGZ inGeest. Bij Prezens kunt u onder andere terecht voorpreventie en behandelingen in de basis-ggz. In deze folder leest u wat dat betekent. Ook leest u wat u kunt verwachten van uw behandeling, wat er gebeurt tijdens uw 1e afspraak en daarna, wat er in uw dossier staat, wie uw dossier mag inkijken en wie uw behandeling betaalt.

 • Folder ‘Deel uw ervaringen, het levert ons samen meer op’

  In deze folder leest u hoe u uw vragen, opmerkingen en tips met ons kunt delen. En wat u kunt doen als u niet tevreden bent.

 • Folder ‘Share your feelings’

  English version of the complaints procedure .

 • Folder ‘Wie betaalt dat?’

  Hierin leest u alles over de betaling van uw behandeling bij GGZ inGeest.

 • Handreiking Plan van Aanpak MIND

  Mind heeft een handreiking geschreven voor patiënten hoe een eigen plan van aanpak op te stellen.

 • Reglement Klachtencommissie

  Hierin staat het volledige reglement van de Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken. Er zijn twee reglementen: Wvggz (voor klachten die te maken hebben met de verplichte zorg) en Wkkgz (voor klachten over de algemene zorg door GGZ inGeest).

 • e-Health en videobellen met mijn behandelaar

  GGZ inGeest maakt gebruik van een beveiligde en persoonlijke online omgeving: het
  online behandelplatform, ook wel ons E-Health platform genoemd. Hier kunt u (een
  deel) van uw behandeling online volgen en contact hebben met uw behandelaar.

De beste aanpak voor u
Handreiking Eigen Plan van Aanpak
Samen op eigen wijze Prezens – De beste aanpak voor u (versie november 2018)
Deel uw ervaringen
Share your feelings
Wie betaalt dat?
Klachtenreglement Wvggz
Klachtenreglement Wkkgz
e-Health en videobellen met mijn behandelaar

Folders die te maken hebben met verplichte zorg

Als u gedwongen opgenomen bent, zijn er andere rechten en regels.
Informatie over de Wet verplichte ggz (per 01-01-2020)

 • Folder ‘Zorgmachtiging’

  Wat als een ernstige psychische aandoening ertoe leidt dat iemand een gevaar voor zichzelf of anderen vormt?

 • Folder ‘Crisismaatregel’

  Wat als direct verplichte zorg nodig is omdat uw psychische aandoening een DIRECT gevaar vormt voor u of uw omgeving.

Informatie over de wet BOPZ (machtigingen afgegeven tot 31-12-2019)

 • Folder ‘Zelfbinding’

  In deze folder leest u hoe u samen met een psychiater afspraken kunt maken over uw behandeling voor een periode als het slechter met u gaat. En hoe u die afspraken vast kunt leggen.

 • Folder ‘Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf’

  In deze folder vindt u informatie over uw rechten als u gedwongen wordt opgenomen en over de gang van zaken bij een gedwongen opname..

 • Folder ‘behandeling onder dwang’

  In deze folder vindt u informatie over gedwongen behandeling en over uw rechten als u tijdens uw opname te maken krijgt met gedwongen behandeling.

De Zorgmachtiging
De Crisismaatregel
Zelfbinding (versie mei 2016)
Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf (versie februari 2018)
Behandeling onder dwang (versie februari 2018)
Informatie voor cliënten onder BOPZ
PVP-krant Wvggz
Familievertrouwenspersoon in de Wet verplichte ggz

Vrij toegankelijk aanbod

Voor dit aanbod is geen verwijzing nodig en er zijn geen kosten aan verbonden.
Hoe houd je het hoofd koel – 1 – 3 coachingsgesprekken Online aanbod
Ouder-supportgroep – ondersteuning bij opvoeding en psychosche problemen Online aanbod
Minder piekeren – online training
KOPP groepsaanbod – Ondersteuning voor u én uw kind

Hoe houd je het hoofd koel
Online ouder-support
Minder piekeren – online cursus
KOPP groepsaanbod

Folders over psychische problemen

Informatie over angststoornissen.

Intensieve behandeling angst en dwang

Folders voor verwijzers

Criteria voor verwijzing naar basis-ggz.

Verwijscriteria basis-ggz

Algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg (ggz)

GGZ inGeest en alle andere zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg. Deze voorwaarden zijn voor alle grote ggz-instellingen hetzelfde. In de voorwaarden staat waar GGZ inGeest en ook u zich aan moeten houden. Er staat bijvoorbeeld in welke informatie wij u moeten geven. Er staat niet in welke zorg u nodig hebt. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is.

Algemene voorwaarden geestelijke gezondheidszorg (versie 2017)
Algemene leveringvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg – publieksversie

Info cursus familieleden en naasten

Informatie over de cursus voor familieleden en betrokkenen van mensen met psychische klachten

Flyer Omgaan met psychische klachten voor familie en naasten