Translate?

Ik heb een vraag, klacht, tip of compliment

We horen graag wat u vindt van onze zorg. Stel uw vraag of geef uw tips. Ook als u niet tevreden bent of een klacht hebt, willen we dat graag weten. We kijken dan samen wat we kunnen verbeteren.

Ik heb een vraag

Hebt u een vraag? Kijk eerst bij onze veelgestelde vragen.
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met afdeling aanmelding & informatie
T  088 788 5015
E  aanmelding@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)

Ik heb een tip of compliment

Hebt u een tip hoe wij zaken kunnen verbeteren? Bent u tevreden over uw behandeling of wilt u een medewerker van GGZ inGeest bedanken?

Laat het weten aan de afdeling aanmelding & informatie. Zij zorgen dat het op de juiste plek terecht komt.
T  088 788 5015
E  aanmelding@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)

Ik heb een klacht

Wat kunt u doen als u een klacht hebt? Als 1e stap kunt erover praten op de afdeling waar u in behandeling bent. Als u er niet uitkomt, kunt u uw klacht sturen naar de klachten-functionarissen. Lees meer in de folder Deel uw ervaringen.
What can you do if you want to complain? Read about it in our brochure Share you’re feelings.

1. Bespreek het met uw behandelaar

Bent u niet tevreden? U kunt hierover praten op de afdeling waar u in behandeling bent. Uw hulpverlener kan vragen beantwoorden, uitleg geven of proberen het probleem op te lossen. Als u het lastig vindt dit alleen te doen, kan u iemand vragen met u mee te gaan. Wanneer u er niet uitkomt of dit liever niet wilt, kunt u ook contact opnemen met de manager van de afdeling waar u in behandeling bent. Ook kunt u de klachten-functionaris om advies vragen. De klachten-functionaris kan bijvoorbeeld advies geven over de rechten en plichten van cliënten, de procedures of de klachtmogelijkheden..

2. Stuur uw klacht aan de klachtenfunctionarissen

Mocht u niet met de betrokken medewerker willen praten of u komt er niet uit, dan kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht sturen naar de klachtenfunctionarissen: Klachten.Functionaris@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)

De klachtenfunctionaris bestudeert uw klacht en stukken (bijvoorbeeld brieven of e-mails) die u heeft opgestuurd. De klachtenfunctionaris neemt contact met u op om te bespreken welke stappen nu volgen. Samen met u gaat de onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris op zoek naar een oplossing. De ondersteuning van de klachtenfunctionaris is gratis.

De klachtenfunctionaris houdt ook in de gaten of GGZ inGeest zich houdt aan de wettelijke regels.

De klachtenfunctionaris heeft geen toegang tot uw dossier. Als dat nodig is neemt de klachtenfunctionaris contact met u op om hiervoor toestemming te vragen.

Contact

Onze klachtenfunctionarissen zijn bereikbaar van maandag t/m donderdag. Als zij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon op te nemen, dan kunt u de voicemail inspreken. Er wordt dan binnen 3 werkdagen contact met u opgenomen.

T  06 2207 5934 / 06 1226 6245

Klachten.Functionaris@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)

Postadres
Klachtenfunctionaris
p/a Oldenaller
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam

Hebt u vragen of een klacht over de verwerking van uw eigen persoonsgegevens door GGZ inGeest? Bespreek deze dan met uw behandelaar of eventueel met de klachtenfunctionaris.
Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming (FG).

FG@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)

Postadres
Functionaris gegevensbescherming (FG)
p/a Bestuurssecretariaat GGZ inGeest, 4e etage
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam

Voor cliënten met een Wvggz-maatregel (zorgmachtiging of crisismaatregel) gelden afwijkende regels voor het behandelen van een klacht. Als u ontevreden bent, kunt u hierover praten op de afdeling waar u in behandeling bent. Mocht u niet met de betrokken medewerker willen praten of komt u er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen.

U kunt uw klacht rechtstreeks indienen bij de klachtencommissie GGZ Amsterdam e.o. (contactgegevens staan onderaan dit tekstblok). U kunt Wvggz-klachten indienen tot vijf jaar na de datum waarop de machtiging is afgegeven.

Het indienen van een klacht bij de klachtencommissie is gratis.

U kunt een brief of e-mail sturen aan het secretariaat van de klachtencommissie. Vermeld in uw brief:

  • uw naam, de datum en de afdeling/hulpverlener bij wie u in behandeling bent geweest;
  • tegen wie de klacht gericht is;
  • de gebeurtenis waar u over klaagt en wanneer deze heeft plaatsgevonden;
  • wat uw bezwaar is tegen deze gebeurtenis.

De onafhankelijke klachtencommissie

De klachtencommissie bestaat uit leden die onafhankelijk zijn van GGZ inGeest. Nadat u uw klacht schriftelijk heeft ingediend zal de klachtencommissie de ontvangst van uw klacht bevestigen en u informeren over de verdere procedure.

De voorzitter van de klachtencommissie beoordeelt eerst de klacht door alle ingediende stukken te bestuderen. Als dat nodig is neemt de klachtencommissie contact met u op om toestemming aan u te vragen om in uw dossier te kijken. Na bestudering van de klacht zijn er verschillende mogelijkheden:

  • de hulpverlener of instelling geeft een schriftelijke reactie, u bent tevreden en trekt de klacht in;
  • u kiest voor een bemiddelingsgesprek;
  • u kiest voor een hoorzitting.

De klachtencommissie houdt u op de hoogte van de voortgang en bespreekt met u van welke mogelijkheden u gebruik wilt maken.

Klachtenreglement Wvggz

Bijstand door de patiëntenvertrouwenspersonen (PVP)

Bij vragen en klachten kunt u zich laten ondersteunen door een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP), die op verschillende locaties aanwezig is. De PVP kan samen met u uw klacht op schrift stellen en u bijstaan indien u dit wenst. Voor ambulante patënten is de landelijke stichting PVP beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Contact

Klachtencommissie GGZ Amsterdam e.o.
Postbus 74077
1070 BB Amsterdam
020 788 5140
klachtencie@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)

Patiënten-vertrouwenspersonen

Amsterdam De Nieuwe Valerius en ambulante teams DNV , Centrum en West
Dhr. J. Boersma
06 1504 5182
j.boersma@pvp.nl (tip: veilig e-mailen)

Amstelmere Amstelveen en ambulante teams Amstelveen, Bocholtstraat Amsterdam en overige ambulante teams Amsterdam Nieuw-West, Westerpoort Bennebroek, Zuiderpoort en ambulante teams Haarlem
Mw. Lia Djanachvilli
T 06 8386 7225
E l.djanachvilli@pvp.nl (tip: veilig e-mailen)

Landelijke stichting PVP
0900 444 8888
helpdesk@pvp.nl (tip: veilig e-mailen)

De Wkkgz-klachtenregeling geeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen. De regeling is bedoeld om het vertrouwen in uw hulpverlener in het bijzonder, of GGZ inGeest in het algemeen, te herstellen. Op deze manier proberen wij de kwaliteit van onze zorg zo goed mogelijk te krijgen en te houden. Als zorginstelling zijn wij verplicht een klachtenreglement te maken en een klachtenfunctionaris in dienst te hebben.

Bij elke klacht zullen we eerst proberen die in overleg met u te bespreken. Onze klachtenfunctionaris kan u hierbij ondersteunen. Zijn er klachten waar wij niet samen met u uitkomen, dan kunt u uw klacht voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Deze commissie is erkend door de minister. Hiermee voldoet GGZ inGeest aan de wettelijke eisen.

Wkkgz-klachtenreglement

Contact klachtenfunctionaris

klachten.functionaris@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)

Bent u ontevreden over de manier waarop wij met u, of met uw familielid of naaste omgaan? Of vindt u dat we iets beter moeten doen? We staan open voor een gesprek met u.

Lees meer over Recht op bemiddeling.

Zorgkaart Nederland

Wilt u andere mensen laten weten wat u van uw behandeling bij GGZ inGeest vindt? Deel uw ervaringen met GGZ inGeest dan op de website van Zorgkaart Nederland.

Deel uw ervaringen op de website van Zorgkaart Nederland

zorgkaart-nederland