Familie en naasten

Bent u familie van een patiënt? Of een naaste (bijvoorbeeld een goede vriend of buur)? Dan betrekken we u bij de zorg. Het helpt uw naaste als wij goed samenwerken. En er is ook hulp voor ú.

Mét familie gaat het beter

Als wij goed met u samenwerken, helpt dit de patiënt. U kent uw familielid of naaste het beste. Daarom zijn uw ervaringen belangrijk. We betrekken u bij de behandeling en informeren u zo goed mogelijk. Bij de behandeling houden we rekening met de relatie tussen ouders en kinderen. Voor u hebben we bijvoorbeeld het familiespreekuur, cursussen en bijeenkomsten.

Online enquête

De Alliantie Kwaliteit GGz is voortdurend bezig te onderzoeken hoe de samenwerking met familie en naasten van mensen met psychische problematiek, nog beter kan. Uw ervaringen helpen daarbij. Graag nodigen wij u uit om de online enquête in te vullen. Alvast hartelijk dank!

shutterstock_271775594 ervaringsverhaal Ruud

Jarenlang had mijn vrouw Aniek allerlei angsten. Ze kwam in een psychose en werd opgenomen op een gesloten afdeling van een kliniek. Zelf kreeg ik hulp via Prezens. Eindelijk was er ook ruimte voor mijn gevoel.

Ruud zorgt voor zijn vrouw en kreeg ook zelf hulp
Lees het verhaal van Ruud
DD367641_edTMP-1

U hebt altijd recht op informatie over onze organisatie, de manier waarop wij werken en ons aanbod voor familieleden. Ook als uw naaste niet wil dat we u bij de behandeling betrekken, staat u er niet alleen voor.

Patricia Slump, patiënten- en familiecommunicatie

Bent u ontevreden? U hebt het recht om te klagen.

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij met u of uw naaste omgaan? Of vindt u dat we iets beter moeten doen? Blijf er niet mee rondlopen en deel het met ons. Als u familie of naaste bent van een patiënt kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie voor familie en naastbetrokkenen.

Naasten in kracht

Naasten in Kracht is er voor naasten van mensen met een psychische kwetsbaarheid (partners, kinderen, ouders, broers, zussen en goede vrienden). Via deze website krijgt u informatie, tips, inspiratie en steun. Vooral van elkaar. De informatie is zo algemeen mogelijk zodat zoveel mogelijk naasten er van kunnen profiteren. De website is een initiatief van 9 cliënten- en familieorganisaties in de ggz.

Welke behandelingen biedt GGZ inGeest?

Op de pagina ‘Soorten hulp’ vindt u informatie over de verschillende soorten hulp die GGZ inGeest biedt. Bijvoorbeeld: preventieve hulp, poliklinische hulp of hulp door een FACT-team.

Onderaan de pagina ‘Soorten hulp’ hebben we voorbeelden van behandelingen die we vaak geven voor u op een rij gezet. Bijvoorbeeld: cognitieve gedragstherapie (CGT), mindfulness, psychotherapie, looptherapie, schematherapie.