Translate?

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen. Kijk of uw vraag erbij staat. En probeer anders de zoekfunctie van deze website.

Vragen over adressen en telefoonnummers

Bent u op zoek naar het telefoonnummer van één van onze locaties? De adressen en algemene telefoonnummers van alle locaties vindt u op de pagina locaties en contact.

Wilt u een medewerker of een cliënt van GGZ inGeest interviewen, fotograferen of filmen? Kijk op onze pagina https://www.ggzingeest.nl/pers.

Vragen over wachttijden

Vindt u de wachttijd te lang en wilt u eerder beginnen met uw behandeling? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan ervoor zorgen dat uw behandeling binnen 6 weken na het eerste gesprek start.

Hebt u zich met een brief van uw arts aangemeld bij GGZ inGeest? We hebben wachttijden voor uw eerste gesprek én voor de start van uw behandeling. Een overzicht van de gemiddelde wachttijden vindt u op de pagina wachttijden.

Vragen over uw behandeling

Soorten hulp

De soort hulp die u bij GGZ inGeest krijgt hangt af van de ernst van uw klachten. Soms kunt u zelf aan de slag of kort in behandeling. Voor zwaardere klachten hebt u meestal langer hulp nodig.

Op de pagina Soorten hulp vindt u uitleg over de verschillende soorten hulp die GGZ inGeest biedt:

 • Hulp bij beginnende psychische klachten (preventieve hulp, hier hebt u geen verwijzing voor nodig)
 • Korte en minder intensieve behandeling (basis-ggz)
 • Poliklinische hulp (specialistische ggz)
 • Dagbehandeling (specialistische ggz)
 • Hulp door een FACT-team, ACT-team of VIP-team (specialistische ggz)
 • Opname in een kliniek (specialistische ggz)

Onze zorg: voorbeelden van behandelingen die we vaak geven

Als u lichte klachten hebt, kunt u zelf een cursus of training kiezen en volgen. Als u zwaardere of ernstige klachten hebt, kijkt u samen met uw behandelaar welke zorg (behandeling) voor u het meest geschikt is. Onderaan de pagina Soorten hulp hebben we voorbeelden van trainingen en therapieën die we vaak geven voor u op een rij gezet.

GGZ inGeest heeft verschillende locaties. Per locatie bieden we soms verschillende behandelingen aan. U kunt voor uw behandeling niet overal terecht.

Weet u waar u last van hebt en welke behandeling u nodig hebt? Kijk bij onze locaties welke klachten we daar behandelen. U kunt dan bedenken op welke locatie u het liefst hulp krijgt en dat aan ons vertellen.

Voor contact met uw behandelaar kunt u bellen naar de locatie waar uw behandelaar werkt. De adressen en algemene telefoonnummers van onze locaties vindt u op de pagina locaties en contact.

Om een afspraak te maken, af te zeggen of te verzetten kunt u contact opnemen met de locatie waar u in behandeling bent. De adressen en algemene telefoonnummers van alles locaties vindt u op de pagina locaties en contact.

 • Onze behandelaren rekenen op uw komst. Alleen dan kunnen zij u goed helpen. Kom daarom altijd op uw afspraak.
 • Wilt u toch afzeggen of de afspraak verplaatsen? Doet u dat dan zo snel mogelijk. Dan kunnen wij een andere cliënt op die tijd uitnodigen.
 • Als u uw afspraak afzegt binnen 24 uur vóór de afspraak, moeten wij u helaas een rekening sturen van €50,-. Deze rekening moet u zelf betalen en kunt u niet terugvragen bij uw zorgverzekering.

De arts die u naar ons heeft verwezen is totdat u een eerste gesprek bij ons heeft verantwoordelijk voor uw gezondheid. Verandert er iets aan uw situatie, maakt u zich meer zorgen of hebt u nieuwe vragen? Neem dan contact op met uw arts.

Na uw eerste gesprek kunt u met al uw vragen bij ons terecht.

Hebt u een vraag:

 • over uw medicijnen?
 • of over een recept dat uw behandelaar u heeft gegeven?

Neem dan contact op met uw behandelaar. Bel de locatie waar uw behandelaar werkt en vraag naar uw behandelaar. De adressen en algemene telefoonnummers van onze locaties vindt u op de pagina locaties en contact.

Vragen over de kosten van uw behandeling en over uw zorgverzekering

Het is niet mogelijk om van tevoren te zeggen wat een intake en/of behandeling gaat kosten. De kosten zijn afhankelijk van aantal, soort en duur van de geregistreerde consulten. Het is meestal niet mogelijk om precies te voorspellen hoeveel consulten nodig zullen zijn voor een volledige behandeling.

Een declaratie wordt ingediend op basis van de ontvangen consulten en kan daarnaast ook de tarieven bevatten voor opnamedagen of toeslagen voor specialistische interventies.

De zorg wordt vergoed uit het basispakket. Wel betaalt u eerst uw eigen risico. Mocht u vragen hebben over uw eigen risico en de hoogte ervan, neem dan contact op met uw verzekeraar.

De tarieven voor o.a. behandeling en verblijfsdagen zijn te vinden op de website van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit).

Meestal betaalt uw zorgverzekering uw behandeling, maar de kosten vallen wel onder uw eigen risico. Dat kan betekenen dat u een deel zelf moet betalen.

 • Wilt u weten hoe hoog uw eigen risico is? Neem contact op met uw zorgverzekeraar.
 • Algemene informatie over het eigen risico vindt u op de website van de rijksoverheid.
 • Met ingang van 2022 is de financiering van de zorg veranderd. U leest hier meer over op de website van rijksoverheid.

Zeg afspraken op tijd af als u niet kunt komen

 • Onze behandelaren rekenen op uw komst. Alleen dan kunnen zij u goed helpen. Kom daarom altijd op uw afspraak.
 • Wilt u toch afzeggen of de afspraak verplaatsen? Doet u dat dan zo snel mogelijk. Dan kunnen wij een andere cliënt op die tijd uitnodigen.
 • Als u uw afspraak afzegt binnen 24 vóór de afspraak, moeten wij u helaas een rekening sturen van €50,-. Deze rekening moet u zelf betalen en kunt u niet terugvragen bij uw zorgverzekering.

Ieder jaar maken GGZ inGeest en zorgverzekeraars afspraken over de vergoeding van uw zorg. We hebben in een overzicht gezet met welke zorgverzekeraars we op dit moment afspraken hebben gemaakt.

Heeft u vragen over de vergoeding door uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Heeft u een andere vraag of wilt u een overzicht van de geregistreerde consulten, dan kunt u mailen naar onze afdeling zorgadministratie: zorgadministratie@ggzingeest.nl

Ja, het eigen risico wordt aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van de hoogte van uw eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt.

De declaratie is afhankelijk van aantal, soort en duur van de geregistreerde consulten. Dat er na de intake geen behandeling tot stand is gekomen kan voorkomen. Wij moeten de bestede tijd echter wel in rekening brengen en de consulten declareren bij uw zorgverzekeraar.

Wij kunnen niet inzien hoeveel u van uw eigen risico heeft verbruikt. Uw zorgverzekeraar kan dit voor u bekijken.

Als u meer wilt weten over uw eigen risico, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar kan bijvoorbeeld inzien hoe hoog uw eigen risico is en hoeveel u al heeft gebruikt. Samen met de zorgverzekeraar kan gekeken worden naar een betalingsregeling (bijvoorbeeld betaling in termijnen).

In verband met de privacywetgeving (AVG) mogen wij geen informatie verstrekken zonder toestemming van de cliënt. Met toestemming van de cliënt kunnen wij deze informatie wel verstrekken.

Ja, voor het verlenen van crisiszorg wordt het eigen risico aangesproken. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van het afgesproken eigen risico en of er al een gedeelte of het hele bedrag van het eigen risico is verbruikt. Dit geldt ook als u alleen een consult heeft gehad bij de crisisdienst, zonder vervolgbehandeling bij GGZ inGeest.

Het Zorgprestatiemodel gaat uit van het principe: ‘planning is realisatie’. Dit betekent dat de behandeltijd die u op de rekening ziet staan, de geplande tijd is en niet per se de daadwerkelijke duur van het consult. Alleen als het verschil tussen de geplande behandeltijd en de daadwerkelijke behandelduur meer is dan 15 minuten wordt dit aangepast.

De overheid heeft berekend hoeveel elke zorgprestatie maximaal mag kosten. Er zijn veel verschillende tarieven. Dat komt omdat bij het bepalen van de tarieven onder andere rekening is gehouden met:

 • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een verpleegkundige. 
 • Het aantal zorgverleners die bij het gesprek aanwezig zijn. Bijvoorbeeld bij een intakegesprek kunnen er twee behandelaren aanwezig zijn; een intaker en een regiebehandelaar. 
 • Het type consult. Een diagnostiekconsult is duurder dan een behandelconsult.
 • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
 • De plek waar het consult plaatsvindt. Een consult in een specialistische instelling is duurder dan een consult door een zorgverlener met een eigen praktijk

In de tarievenzoeker van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vindt u alle tarieven.

Het kan zijn dat u op uw kostenoverzicht iets andere tarieven ziet. Dat komt omdat er soms met de zorgverzekeraar andere (lagere) prijzen worden afgesproken. Wilt u weten welke prijzen er precies voor u gelden? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.

Voor problemen met uw zorgverzekeraar over bijvoorbeeld vergoedingen kunt u zich wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Ieder jaar maken GGZ inGeest en zorgverzekeraars afspraken over de vergoeding van uw zorg. We hebben in een overzicht gezet met welke zorgverzekeraars we op dit moment afspraken hebben gemaakt.

Heeft u vragen over de vergoeding door uw zorgverzekeraar? Neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Vragen over uw dossier

Nadat u zich hebt aangemeld bij GGZ inGeest bent u cliënt bij ons. We maken dan een digitaal dossier (een soort map) aan waarin we gegevens vastleggen die van belang zijn voor u en uw behandeling.

Na uw aanmelding bij GGZ inGeest bewaren we uw gegevens digitaal. We bewaren alleen de gegevens die belangrijk zijn voor uw behandeling, zoals:

 • de verwijsbrief van uw huisarts;
 • uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer);
 • uw behandelplan;
 • uw antwoorden op onze vragenlijsten;
 • een overzicht van de medicijnen die u gebruikt;
 • advies en aantekeningen van behandelaren;
 • informatie over ons contact met uw huisarts;
 • informatie die belangrijk is voor uw behandeling die we bijvoorbeeld van uw partner of familieleden hebben gekregen;
 • wettelijke informatie.

Nadat uw behandeling bij GGZ inGeest is afgelopen moeten we uw dossier nog 20 jaar bewaren. Dat is wettelijk verplicht.

Uw dossier eerder laten vernietigen

Als u uw dossier graag eerder wil laten vernietigen, kunt u een brief sturen naar de hoofdbehandelaar van de afdeling waar u het laatst in behandeling was. Geef in uw brief duidelijk aan waarom u uw dossier eerder wilt laten vernietigen.

Juridische documenten over gedwongen opname

Als er juridische documenten in uw dossier staan die gaan over een gedwongen opname, vernietigen we die na 20 jaar. Soms moeten we ze langer bewaren. Bijvoorbeeld als er een klachtenprocedure loopt. Of omdat de wet zegt dat we bepaalde gegevens moeten bewaren.U kunt uw behandelaar vragen of dat voor u geldt.

Hebt u een vraag over uw dossier en kunt u het antwoord niet vinden op de website? Neem dan contact op met de locatie waar u in behandeling bent of bent geweest. De adressen en algemene telefoonnummers van onze locaties vindt u op de pagina locaties en contact.

Vragen over het doorgeven van klachten, tips en complimenten

Wat kunt u doen als u een klacht hebt? Als eerste stap kunt erover praten op de afdeling waar u in behandeling bent. Als u er niet uitkomt, kunt u uw klacht sturen naar de klachten-functionarissen.

Lees meer over het indienen van een klacht op de pagina Ik heb een vraag, tip of compliment.

Hebt u een tip hoe wij zaken kunnen verbeteren? Bent u tevreden over uw behandeling of wilt u een medewerker van GGZ inGeest bedanken?

Laat het weten aan de afdeling aanmelding & informatie. Zij zorgen dat het op de juiste plek terecht komt.
T  088 788 5015
E  aanmelding@ggzingeest.nl (veilig e-mailen)

Vragen over sollicitaties en stages

Op onze pagina werken bij GGZ inGeest kun je lezen hoe je ons een open sollicitatie kunt sturen. Dit gaat via een online formulier.

Informatie over stagelopen bij GGZ inGeest kun je vinden op onze pagina Werken bij GGZ inGeest.

Vragen over activiteiten, opleiding, werk, wonen, geld

Als u graag weer iets te doen wil hebben of op zoek bent naar meer ritme of structuur in uw week, kunt u verschillende dingen doen.

 • Bent u in behandeling bij GGZ inGeest? Praat erover met uw behandelaar. Er werken bijvoorbeeld ook maatschappelijk werkers, ergotherapeuten en bewegingsagogen bij GGZ inGeest. Zij kunnen u naast uw behandeling helpen bij het zoeken naar activiteiten.
 • Bent u opgenomen in een kliniek? In de klinieken is er een dagprogramma met verschillende activiteiten.
 • U kunt ook kijken bij onze activiteiten of u bijvoorbeeld mee kunt doen aan een kookgroep of aan een cursus bij u in de buurt.
 • Woont u in Amsterdam? Kijk dan ook eens op de websites Herstel werkt! en  jekuntmeer.nl Amsterdam.
 • Woont u in Haarlem? Kijk dan ook eens op de website Herstelacademie Haarlem en meer.
 • Bent u in behandeling bij één van onze ACT-, FACT- of VIP-teams?
  Vraag dan naar één van de trajectbegeleiders of IPS-coaches (IPS is een afkoring van Individuele Plaatsing en Steun) die bij de teams werken. Zij kunnen u helpen bij het zoeken naar vrijwilligerswerk of betaald werk.
 • Woont u in Amsterdam? Kijk dan eens op de website jekuntmeer.nl Amsterdam
 • Woont u in Haarlem of omgeving? Kijk dan eens op de website Herstelacademie Haarlem en meer.

Wilt u uw eigen ervaringen inzetten om anderen te helpen?

Lukt het u niet meer om rond te komen, hebt u schulden of hebt u geen overzicht meer over uw financiën? Praat erover met uw behandelaar. GGZ inGeest werkt samen met organisaties die hier samen met u naar kunnen kijken.

Praat erover met uw behandelaar. Wij kunnen u zelf niet helpen als u juridische problemen hebt. Maar we kunnen u wel helpen contact op te nemen met het juridisch loket. Of we kunnen kijken of er een andere manier waarop u juridische steun kunt krijgen.

Praat erover met uw behandelaar. GGZ inGeest werkt samen andere organisaties die hier samen met u naar kunnen kijken. Organisatie zoals HVO Querido, Cordaan of Leger des Heils.

Ik heb een andere vraag

Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de afdeling aanmelding & informatie. De afdeling is bereikbaar op:

 • maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

088 788 5015
aanmelding@ggzingeest.nl (veilig e-mailen)