Translate?

Familieraad

De familieraad komt op voor familie en naasten (bijvoorbeeld een goede vriend of buurvrouw) van cliënten van GGZ inGeest. Als familielid/naaste geeft u via de familieraad uw mening over de geboden hulp.

Wat doet de familieraad?

De familieraad heeft een onafhankelijke rol binnen GGZ inGeest. De familieraad adviseert de raad van bestuur, gevraagd en ongevraagd, op basis van signalen uit de praktijk.

Smiling,Senior,Man,With,Eyeglasses,Relaxing,In,Armchair

Ik ben al meer dan twintig jaar mantelzorger van mijn vrouw. Ik heb het eigenlijk nooit als zwaar ervaren. Tenminste… tot juli 2007. Toen merkte ik dat ik het niet meer aankon. Altijd die negativiteit en onzekerheid, dat is moeilijk.

Henk, naaste
Lees het verhaal van Henk

De doelen van de familieraad

Als familieraad zetten we ons in door deelname aan bijeenkomsten binnen de organisatie daar waar het nodig is. Waarbij we oog hebben voor de uitvoerbaarheid van de kwaliteit van zorg in de praktijk.

De doelen van de familieraad zijn:

  • opkomen voor de positie en de prominente rol van familieleden bij de behandeling
  • aandacht vragen voor de belangrijke rol die familieleden en naasten kunnen spelen in het herstel van de cliënt
  • opvangen van signalen over samenwerking tussen familieleden, naasten, behandelaren en cliënten
  • zorgen dat ondersteuning voor familieleden en naasten beschikbaar is om overbelasting te voorkomen

Samenstelling familieraad

De familieraad bestaat op dit moment uit:

  • Marijke Burger
  • Suzanne Enneking
  • Jurriaan Fleischmann
  • Dabrowka Ujec
  • Isabelle Voorderhake
  • Maureen Alken (inhoudelijk ondersteuner)

Contact

Maureen Alken (ondersteuner familieraad):

020 788 5080
familieraad@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)