Translate?

Familieraad

De familieraad komt op familie en naasten (bijvoorbeeld een goede vriend of buurvrouw) van cliënten van GGZ inGeest. Als familielid geeft u via de familieraad uw mening over onze hulp.

Wat doet de familieraad?

De familieraad is onafhankelijk van GGZ inGeest. De familieraad signaleert en adviseert de raad van bestuur gevraagd en ongevraagd.

Hanna, lid familieraad

Als familieraadslid ga je met familieleden het gesprek aan. Zo steun je hen en maak je ze sterker. Hierdoor kunnen zij hun naaste langer en beter steunen. Ook is de kans dat zij zelf psychische klachten krijgen kleiner.

Hanna, voormalig lid familieraad

De doelen van de familieraad

De familieraad:

  • komt op voor de plaats en de rol van familieleden bij de behandeling en zorg voor de cliënt
  • laat zien dat familieleden een belangrijke rol kunnen spelen in het herstel van de cliënt
  • vangen signalen op over samenwerking tussen familieleden, naasten, behandelaren en cliënten
  • laat zien dat familieleden soms zelf ondersteuning nodig hebben

Samenstelling familieraad

De familieraad bestaat op dit moment uit:

  • Mario Hoogendoorn (voorzitter a.i.)
  • Marijke Burger
  • Jurriaan Fleischmann
  • Renee Adelmeijer
  • Ed Kist
  • Maureen Alken (inhoudelijk ondersteuner)

Contact

Maureen Alken (ondersteuner familieraad):

020 788 5080
familieraad@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)