Translate?

Persoonlijkheid (karakter)

U hebt net als iedereen persoonlijke eigenschappen die bepalen hoe u reageert en hoe u zich gedraagt. Geeft uw gedrag problemen in uw dagelijks leven? Misschien hebt u een persoonlijkheids-stoornis.

Illustratie persoonlijkheidsstoornis GGZ inGeest

Wat zijn persoonlijkheidsproblemen?

Uw persoonlijkheid (karakter) is de verzameling van al uw eigenschappen. Die eigenschappen bepalen hoe u zich in bepaalde situaties voelt en hoe u zich gedraagt. Bijvoorbeeld hoe u omgaat met teleurstellingen. Gevoelens kunnen heel heftig zijn. Zit uw persoonlijkheid u in de weg? Geeft uw gedrag problemen in uw relaties of in uw werk? En hebt u of uw omgeving daar veel last van? Misschien hebt u een persoonlijkheidsstoornis.

Voorbeelden van klachten en kenmerken:

 • u hebt vaak ruzie met mensen in uw omgeving
 • u hebt geen stabiel leven of u hebt moeite een doel te bepalen in uw leven
 • u hebt moeite om met uw eigen emoties om te gaan
 • u voelt zich onzeker over uzelf
 • u hebt problemen op verschillende gebieden in uw leven: bijvoorbeeld thuis, op school, op uw werk
 • u hebt moeite om relaties aan te gaan of vast te houden
 • uw stemming wisselt vaak
 • u reageert agressief
 • u reageert te snel (impulsief), zonder na te denken over de gevolgen
 • u vindt het moeilijk om zelf keuzes te maken

Als u door één of meer van deze klachten vastloopt, is het belangrijk dat u leert hoe u uw gedrag kunt veranderen. GGZ inGeest helpt u verder.

Wij helpen u verder

Hebt u problemen die te maken hebben met uw persoonlijkheid? Lukt het bijvoorbeeld niet om een lange relatie te hebben? Of wisselt u steeds van baan omdat uw collega’s of uw leidinggevenden u niet begrijpen? Praat erover met uw huisarts. De huisarts kan u doorsturen voor behandeling. Uw behandeling bestaat meestal uit een combinatie van zorgvormen.

Samen kijken we wat voor u het beste is

Misschien helpen we u het meest met persoonlijke gesprekken. Maar er zijn bijvoorbeeld ook groepsbehandelingen en behandelingen via internet. Soms kan medicatie behulpzaam zijn. Als u hele ernstige psychische problemen hebt is het soms nodig dat we u opnemen in een kliniek.

Het is bewezen dat de behandeling voor persoonlijkheidsstoornissen werkt voor jongeren, volwassenen en ouderen. Voor jong-volwassenen tussen de 18-25 jaar en ouderen vanaf 60 jaar hebben we aparte afdelingen. Dit omdat in deze leeftijdsfasen vaak andere problemen centraal staan. Daar passen we de behandeling zo goed mogelijk op aan.

Uw leven weer op orde krijgen

GGZ inGeest doet veel onderzoek en maakt gebruik van de nieuwste wetenschappelijke kennis in de behandelingen.

Uit onderzoek weten we bijvoorbeeld dat naast uw psychische klachten ook andere dingen in uw leven belangrijk zijn voor uw gezondheid. Daarom besteden we aandacht aan werk, opleiding, wat u doet in uw vrije tijd en sociale contacten. Als dat nodig is kunnen we met u meedenken en  helpen oplossingen te vinden. Samen met u kijken we wat u energie geeft en wat u helpt. We noemen dit herstel-gericht werken.

shutterstock_731826376 ervaringsverhaal Sem

Een jaar geleden voelde ik me helemaal niemand. Ik had nooit verwacht dat het nu zo veel beter zou gaan. Ik heb nog steeds moeite met dingen, dat zit in mij als persoon. Maar ik ga ze niet meer uit de weg.

Sem heeft last van zijn persoonlijkheid
Lees het verhaal van Sem

U bent niet alleen

Persoonlijkheidsstoornissen komen vaak voor: 13,5% van de bevolking heeft kenmerken die passen bij een persoonlijkheidsstoornis. Voor meer informatie kunt u de website van het kenniscentrum persoonlijkheidsstoornissen bezoeken.

Familie of naaste van iemand met een persoonlijkheidsstoornis

Heeft iemand in uw gezin, familie of vriendenkring een persoonlijkheidsstoornis? Vindt u het moeilijk om goed met elkaar om te gaan? Of heb u last van gevoelens zoals schuld, schaamte, angst, boosheid of medelijden? Als naaste van iemand met een persoonlijkheidsstoornis is het erg belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Wij bieden steun voor naasten van mensen met psychische problemen.

Wat kan ik doen?

Als u door problemen met uw persoonlijkheid vastloopt in uw leven, is het belangrijk dat u leert hoe u uw gedrag kunt veranderen. Het begint vaak met anders leren denken. Daarna komt ook het anders doen. Bij een persoonlijkheidsstoornis is psychotherapie vaak de beste behandeling. Het doel van psychotherapie is dat uw klachten minder worden en dat u en uw familie of naasten leren om er beter mee om te gaan.

Voor onderzoek en behandeling van een persoonlijkheidsstoornis hebft u een verwijzing nodig van uw huisarts of een hulpverlener bij wie u al bekend bent. Ook om te kunnen bepalen of u een persoonlijkheidsstoornis hebt, hebt u ene verwijzing nodig.

Bespreek de klachten waar u last van heeft met uw huisarts. Uw huisarts kan u doorsturen voor de juiste behandeling.

 • Probeer genoeg te slapen.
 • Voorkom stress. Bedenk waar u stress van krijgt en wat u daartegen kunt doen. Een vast ritme in uw dag is bijvoorbeeld belangrijk: probeer op vaste tijdstippen te eten, te werken, te sporten en te rusten.

Ook als familielid of naaste van iemand met een persoonlijkheidsstoornis is het belangrijk om goed voor uzelf te zorgen. Misschien kunt u gebruik maken van onze hulp voor naasten en familieleden.

Veel mensen vinden het moeilijk om te praten over de problemen die zij door een persoonlijkheidsstoornis hebben. Toch is het belangrijk om erover te praten met mensen in uw omgeving. Dat kan u helpen.

Ook contact met andere mensen met persoonlijkheidsproblemen kan u helpen. Dit noemen we ook wel lotgenoten-contact. Lotgenoten-contact kan een deel zijn van uw behandeling bij GGZ inGeest.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen GGZ inGeest.