Translate?

Samenwerken

Bij de behandeling van onze cliënten werken we zoveel mogelijk samen met andere organisaties. Bijvoorbeeld met andere ggz-instellingen, RIBW's, scholen, jeugdzorg-instellingen en gemeenten.

We zien meer dan uw psychische klachten

Als u in behandeling bent bij GGZ inGeest, kijken we niet alleen naar uw psychische klachten maar ook naar andere dingen die in uw leven belangrijk zijn voor uw gezondheid. We bespreken bijvoorbeeld ook met u:

 • hoe het gaat op uw werk of op school.
 • over wat u doet of zou willen doen in uw vrije tijd.
 • of u steun nodig hebt bij het zoeken naar sociale contacten.

Samen met u kijken we naar wat u energie geeft en wat u helpt. We noemen dit herstel-gericht werken.

Als u naast naast psychische klachten ook problemen hebt op andere gebieden, werken we zoveel mogelijk samen met andere organisaties om u te helpen.

Privacy
Bij de samenwerking met andere organisaties houden we ons aan de regels van de wet rondom privacy (AVG). U leest hier meer over op de pagina Uw rechten, uw dossier en uw privacy.

preventie

Samenwerken in de zorg voor cliënten

Vanuit Prezens delen we onze kennis op het gebied van preventie graag met andere professionals die regelmatig te maken hebben met mensen met psychische problemen. We bieden u advies en verzorgen op aanvraag ook trainingen. Ook hebben we praktijkondersteuners ggz (poh-ggz) die huisartsen in hun praktijk kunnen ondersteunen.

participatie

Samenwerken in de wijk

Wij helpen en begeleiden gemeenten en andere organisaties bij het vergroten van de mogelijkheden van mensen met psychische problemen. Gemeenten hebben ook een taak om te zorgen dat mensen kunnen meedoen en erbij horen (Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning en participatiewet).

Samen bieden we u de beste zorg

We werken samen met andere organisaties als u naast uw psychische klachten bijvoorbeeld ook problemen hebt met wonen, werk, relaties of financiën. Ons doel is om u samen de beste zorg te bieden.

Voorbeelden van samenwerking

 • We bieden behandelingen samen met instellingen die gespecialieerd zijn in bijvoorbeeld zorg bij verslaving (zoals Brijder) of in zorg bij autisme.
 • We bieden behandelingen samen met instellingen die gespecialiseerd zijn in begeleid wonen, beschermd wonen, of verpleging (bijvoorbeeld RIBW K/AMCordaan en HVO-Querido).
 • We werken in het kader van sociaal en maatschappelijk herstel samen met bijvoorbeeld gemeenten, scholen, sportverenigingen, uitkeringsinstanties, maatschappelijke organisaties en welzijns-organisaties.
 • We werken samen met ziekenhuizen in de regio als u zowel psychische als lichamelijke problemen hebt.

Advies aan organisaties en professionals

Wij geven ook advies aan organisaties en professionals waar we mee samenwerken. Bijvoorbeeld aan:

 • jeugdzorgteams, jeugdhulpverleners, wijkteams, scholen en medewerkers van Ouder- en Kindteams (OKT).
 • zorgverleners die in een instelling voor ouderenzorg werken (zoals verpleeghuizen en verzorgingshuizen). We denken mee over de meest geschikte behandeling en trainen zorgverleners om te gaan met psychiatrische problemen en gedragsproblemen.
 • collega’s in andere psychiatrische instellingen wanneer er cliënten zijn met ingewikkelde psychische aandoeningen op een gebied waarin wij specialist zijn.
 • artsen in verpleeghuizen wanneer zij voor hun cliënten behoefte hebben aan een consult met één van onze psychiaters. Een consult vraagt u makkelijk aan via mailadres consultatiesverpleeghuizen@ggzingeest.nl. (tip: veilig e-mailen)

Wat levert samenwerken op?

Een paar voorbeelden van projecten waarin we samenwerkten met andere organisaties:

In Amsterdam-Zuid werkt GGZ inGeest al sinds 2015 intensief samen met stadsdeel Amsterdam-Zuid, welzijnsorganisatie Dynamo en met de ervaringsdeskundigen van TEAM ED, het sociaal uitzendbureau voor ervaringsdeskundigen.

Dit initiatief heeft inmiddels navolging gekregen in Amsterdam Nieuw-West, Amstelveen en Hoofddorp, waar GGZ inGeest en TEAM ED samenwerken met lokale gemeenten en welzijnsorganisaties.

W in de wijk zorgt ervoor dat wijkbewoners met een ‘rugzakje’ of met onbegrepen gedrag gastvrij worden ontvangen in de buurt. Dit doen we door professionals en vrijwilligers in de wijk te helpen met coaching, voorlichting en trainingen. Zonder in te gaan op ziektebeelden geven we handvatten om met deze wijkbewoners om te gaan. Het verhaal van ervaringsdeskundigen is een belangrijk onderdeel van deze ondersteuning.

Meer informatie over W in de wijk vindt u op de speciale website.

Onder de naam Individuele plaatsing en steun (IPS) helpen we cliënten die in behandeling zijn bij een FACT-team met het vinden en houden van een betaalde baan. Een IPS-coach begeleidt ze hierbij. We werken intensief samen met werkgevers om betaald werk voor iedereen mogelijk te maken. En hierbij de steun te bieden die nodig is.

Tijdens of na uw behandeling bij GGZ inGeest, kunnen wij u op uw werk steunen om uw werk vol te houden. Of we steunen u als u weer start met werken, nadat u een tijd niet hebt gewerkt.

De jobcoach kan:

 • aanwezig zijn bij voorbesprekingen;
 • helpen bij het inwerken;
 • u begeleiden op de werkvloer;
 • een persoonlijke handleiding voor u maken.

Het is de bedoeling dat u uw werk uiteindelijk zelfstandig kunt doen. De jobcoach blijft wel bereikbaar voor als er een probleem ontstaat of als er nog iets onduidelijk is.

Het kan zijn dat uw werkgever zorgt voor een jobcoach. Als in bij GGZ inGeest in behandeling bent bij één van de FACT-teams, kunt u met een IPS-coach gebruik maken van jobcoaching. IPS is een afkoring voor Individuele Plaatsing en Steun.

Contact

Als u werkt op een school, in een wijkteam of bij een ouder-kindteam

Als u werkt bij een gemeente, school, sportvereniging, uitkeringsinstantie of welzijnsorganisatie