Elsbeth de Ruijter blijft bestuurder bij GGZ inGeest

18 september 2018

Op 4 september jl. is het vertrek bekend gemaakt van Elsbeth de Ruijter als bestuurder van GGZ inGeest en de benoeming van Rinus van Riel als bestuurder ad interim.

Gezien de stevige protesten uit de organisatie, beseften de raad van toezicht (rvt) en de raad van bestuur (rvb) dat de ingeslagen route niet de juiste is. Naar aanleiding hiervan is het vertrek van Elsbeth ingetrokken en zijn de rvt en de rvb in goed overleg gegaan met elkaar.

Vanaf september 2018 gaan Elsbeth de Ruijter, Rinus van Riel (ad interim gedurende een jaar) en Aartjan Beekman samen een collegiale raad van bestuur vormen. Dit past bij de koers van de organisatie waarbij waarden als wederkerigheid, ruimte aan teams binnen kaders en integraliteit concreet invulling krijgen. Waarbij de bedrijfsvoering en inhoud, in onderlinge samenhang, GGZ inGeest gaan versterken.

De recente ontwikkelingen zijn ook aanleiding om wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van de raad van toezicht. Pauline Meurs is bereid gevonden de raad van toezicht  hierbij voortvarend te ondersteunen.

bron: Origineel

printen