Translate?

Feestelijke uitreiking TOPGGz-keurmerk aan twee afdelingen GGZ inGeest

Samengevoegde foto GGZTop-keurmerk

De Academische zorglijn bipolair en het Centrum voor ouderen en neuropsychiatrie van GGZ inGeest ontvingen vandaag het TOPGGZ-keurmerk uit handen van Ellen Mogendorff, directeur Stichting Topklinische GGz (TOPGGz). Voor de Academische zorglijn bipolair is het de eerste keer dat zij het keurmerk ontvangen. Het keurmerk van het Centrum ouderen en neuropsychiatrie is na hervisitatie opnieuw voor vier jaar toegekend.

Het keurmerk is in juni dit jaar al door het bestuur van TOPGGz aan beide afdelingen toegekend en is vandaag tijdens een speciaal voor de gelegenheid georganiseerd feestelijk moment aan de afdelingen uitgereikt.

Wat is het TOPGGz-keurmerk
Het TOPGGz-keurmerk is een keurmerk dat wordt toegekend aan topklinische afdelingen die voldoen aan strenge eisen. Een afdeling moet aantonen dat zij zeer gespecialiseerde cliëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden uitkomst voor cliënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

Academische zorglijn bipolair
De Academische zorglijn bipolair verzorgt multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van complexe stemmingsstoornissen, inclusief psychiatrische en (relevante) somatische comorbiditeit voor volwassenen van 18 tot 60+ jaar.

Ralph Kupka, psychiater en hoogleraar bipolaire stoornissen: ‘De Academisch Zorglijn Bipolair van GGZinGeest en Amsterdam UMC is een omgeving waarin hoogspecialistische cliëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en opleiding en onderwijs optimaal samenkomen met als doel om de zorg voor mensen met deze complexe aandoening steeds verder te verbeteren.’

Centrum voor ouderen en neuropsychiatrie
Het centrum biedt hoogspecialistische zorg voor cliënten ouder dan 60 jaar met affectieve stoornissen (stoornissen van de emoties en van het gevoelsleven,) én complexe somatische en/of cognitieve comorbiditeit (één of meer aandoeningen naast de hoofddiagnose). Er worden landelijk consultaties en second opinions aangeboden waarbij een specifiek advies aan cliënten en hun behandelaars wordt gegeven.

Annemieke Dols, psychiater, senior onderzoeker: ‘Wat onze cliënten hieraan hebben is dat ze ons kunnen vinden als ze zoeken naar innovatieve behandelingen en topspecialistische diagnostiek. Voor onze afdeling betekent dit keurmerk erkenning voor het teamwork dat we met elkaar hebben geleverd rondom opleiding, onderzoek en cliëntenzorg.

Wat zeggen onze cliënten?

‘De dienstverlening voelt als een maatpak waar als het nodig is ook een deken bij wordt geleverd.’

‘Echt gezien en gehoord worden als mens en niet -alleen- als diagnose. Het is vertrouwd en veilig.’

‘Professioneel doch zeer betrokken, goed bereikbaar als je hulp nodig hebt. Je voelt je gezien als mens, niet als patiënt.

‘Grote puzzel met ontbrekende stukjes proberen op te lossen. Veel eigen ervaring waar gelukkig naar geluisterd wordt. Je moet het zelf doen maar niet helemaal alleen.
Het kan alleen maar beter gaan.

‘Bouwen en vertrouwen. Top van de GGZ-in Geest!’

Lees meer over onze TOPGGz-afdelingen.