Translate?

GGZ inGeest levert vanaf medio 2023 gegevens aan NZa

1024x576a

Een bericht in augustus 2022 in de media dat ggz-organisaties verplicht informatie moeten aanleveren over cliënten bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgde voor veel vragen bij zowel cliënten als behandelaars. Ook werden er kamervragen over gesteld. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) stelde een onderzoek in om de onderbouwing van de gegevensaanlevering goed te bekijken en na te gaan of dit juridisch gezien mag. Inmiddels is er een oordeel: De gegevensaanlevering mag, maar er zijn voorwaarden.

Naast de invoering van het zorgprestatiemodel wordt landelijk gekeken of we beter zicht kunnen krijgen op hoeveel zorg cliënten met een gelijksoortige problematiek nodig hebben, de zogenoemde zorgvraagtypering. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat hiervoor gegevens verzamelen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) oordeelde half december 2022 positief over het mogen aanleveren van gegevens aan de NZa, maar stelde wel strikte voorwaarden. De Nederlandse ggz is blij dat er nu helderheid is en gestart kan worden met de doorontwikkeling van de zorgvraagtypering.

Voorwaarden
De zorgautoriteit heeft expliciet verklaard dat zij in dit kader geen gegevens zal ontvangen die rechtstreeks te herleiden zijn tot individuele cliënten. Ook verklaarde de NZa dat de veralgemeniseerde informatie die zij ontvangt, niet gekoppeld wordt aan bestanden waarmee de informatie alsnog tot individuele personen te herleiden zou zijn. Ook stelde de AP andere strenge voorwaarden. Zo mag de NZa slechts gegevens over de periode van één jaar opvragen.

In het advies zegt de AP dat de gegevens geschikt zijn voor de verdere ontwikkeling van de zorgvraagtypering en noemt de uitvraag rechtmatig en proportioneel gelet op het maatschappelijk belang dat hiermee is gemoeid. De AP bevestigt daarnaast dat zorgverleners hun geheimhoudingsplicht mogen doorbreken voor de verplichte aanlevering aan de NZa.

Bezwaar?
Mensen die niet willen dat deze gegevens met de NZa worden gedeeld kunnen bezwaar maken door een privacyverklaring in te vullen.

Lees het volledige persbericht van de Nederlandse ggz