Translate?

De Herstelondersteunende Intake (HOI)

unnamed (5)

De Herstelondersteunende intake (HOI) is netwerkgericht en focust zich op de kracht en veerkracht van u als cliënt. Vanuit herstelondersteunend werken speelt ervaringsdeskundigheid een belangrijke rol. De kracht van de HOI is de samenwerking tussen u, de behandelaar, ervaringsdeskundige en eventuele aanwezige naastbetrokkene(n). 

HOI is een nieuwe intake vorm die ontwikkeld is door organisatie GGZ Noord-Holland-Noord. Het richt zich op de kracht en mogelijkheden van cliënt en wat nodig is om verder aan herstel te werken. Tijdens de HOI worden de 4 vragen van Jim van Os gesteld: 

  1. Wat is er met u gebeurd? 
  2. Wat is uw kwetsbaarheid en weerbaarheid? 
  3. Waar wilt u naar toe? 
  4. Wat heeft u nodig? 

De HOI biedt veel ruimte voor uw eigen verhaal. In de intake wordt er samen met u en uw naastbetrokkene (familielid of vriend(in)) gekeken wat uw hulpvraag is en welke aanpak daar het best op aansluit. Tijdens de intake wordt er samen met u gekeken naar de behandelmogelijkheden binnen de organisatie van GGZ inGeest en bij de organisatie van HVO-Querido. Bij HVO-Querido kunt u terecht voor training, cursus en groepsaanbod door ervaringsdeskundigen, en kunt u andere cliënten ontmoeten en elkaar versterken in het herstelproces. 

“Inmiddels de eerste intake gehad, wat spannend was! De samenwerking met collega’s – ieder vanuit hun expertise – en de cliënt gaf echt een toegevoegde waarde. De intake werd een fijne kennismaking. De cliënt gaf aan zich op haar gemak te voelen en dat ze een warm welkom zeer waardeerde. Een eerste stap voor herstelondersteuning, hoe simpel en tastbaar kan het soms zijn!´ 

-Nicky, Ervaringsdeskundige 

Op dit moment vindt er een pilot van drie maanden plaats binnen het HoPE team van de Eerste Jan Steenstraat. HoPE staat voor Herstelondersteuning, Participatie en Empowerment en is geschikt als u geen intensieve behandeling (meer) nodig hebt en wanneer bijvoorbeeld 1 gesprek per maand voldoende steun biedt. Tijdens deze periode kijken we of de HOI passend is voor HoPE basis ggz. Cliënten die deze nieuwe intake vorm hebben gehad en cliënten die al eerder in zorg zijn gekomen, worden gevraagd om een evaluatieformulier in te vullen. Daarnaast worden zij uitgenodigd om in een focusgroep hun ervaringen te delen over de intake en de behandeling. Met al deze uitkomsten kunnen wij na de pilot aanbevelingen doen.