Translate?

Soorten hulp

GGZ inGeest biedt hulp op maat: zo lang als nodig, zo kort als mogelijk. Ook zetten wij e-health in, waarbij (een deel van) de behandeling online wordt gegeven.

Onze zorg: voorbeelden van behandelingen

Als u lichte klachten hebt, kunt u zelf een cursus of training kiezen en volgen. Als u zwaardere of ernstige klachten hebt, kijkt u samen met uw behandelaar welke zorg voor u het meest geschikt is. We hebben voorbeelden van trainingen en therapieën die we vaak geven voor u op een rij gezet. Soms krijgt u tijdens uw behandeling ook medicijnen. Dit wordt ook wel farmacotherapie genoemd. Medicijnen kunnen helpen uw klachten te verminderen of beter met uw klachten om te gaan.

Acceptance and Commitment Therapy is een vorm van gedragstherapie. Veel mensen worstelen met emoties of gedachten die ze liever niet willen hebben. Niemand wil verdriet, somberheid, zelfkritiek, negatieve gedachten, angst of onzekerheid in zijn leven. Maar het is er wel. Door te oefenen met accepteren en het herkennen van denkpatronen kan ACT u helpen deze gevoelens te verminderen.

Bij blended behandeling komt u naar ons toe voor persoonlijke gesprekken en volgt u een deel van uw behandeling online, via uw computer, tablet of smartphone. Uw internetbehandeling volgt u op een beveiligde en persoonlijke online omgeving: het online behandelplatform.

CBASP is een behandeling voor mensen met blijvende depressieve klachten. Bij CBASP worden verschillende vormen van therapie gebruikt.

Bij cognitieve gedragstherapie (CGT) onderzoekt u samen met uw behandelaar hoe en wanneer u last krijgt van angst, somberheid of negatieve gedachten. En wat voor gevolg het voor uw leven heeft als u bang of somber wordt.

Tijdens de therapie oefent u ook om anders te reageren. En u leert om op een andere manier te denken.

De COMET-cursus van Mentaal Beter is meestal een aanvulling op een andere behandeling.

Het is een groepscursus voor mensen die een negatief zelfbeeld hebben, maar die wel weten dat dit beeld niet helemaal klopt. Deelnemers aan de training moeten tenminste 1 positieve eigenschap van zichzelf kunnen noemen.

U krijgt in deze groepscursus praktische oefeningen en helpt uzelf en andere deelnemers om een beter zelfbeeld te ontwikkelen. Twee groepstherapeuten begeleiden de cursus.

Creatieve therapie is een behandeling waarbij u gebruik maakt van uw creativiteit. Door bijvoorbeeld tekenen, schilderen, muziek maken of toneelspelen leert u uw gevoelens en problemen beter kennen. Het kan u helpen om dingen beter te accepteren, te veranderen of op te lossen.

De Crisiskaart is een persoonlijk, opvouwbaar kaartje, dat pas in een portemonnee. De Crisiskaart geeft aan wat mensen om u heen en hulpverleners moeten doen of laten als u in crisis bent:

 • Wie kunnen ze bellen?
 • Welke afspraken hebt u gemaakt met bijvoorbeeld uw behandelaar(s), de crisisdienst en vertrouwenspersonen?

De Crisiskaart is er voor mensen die

 • bang zijn een crisis mee te maken of
 • bang zijn om in een verwarde toestand te raken.

Een Crisiskaart geeft u en de mensen die u helpen houvast.

Crisiskaart maken

Samen met een zogenaamde crisiskaart-consulent kunt u een crisiskaart maken.
Deze crisiskaart-consulent is onafhankelijk.

Bij het maken van de crisiskaart kijkt u samen met de consulent hoe u een crisis bij uzelf kunt voelen aankomen.

 • Hoe bouwt de crisis zich op?
 • Welke signalen kunt u of kunnen mensen in uw omgeving herkennen?
 • Hoe kunt u voorkomen dat de crisis erger wordt?

Het nadenken over deze vragen is heel waardevol. De (zelf)kennis die u hiermee opdoet kan ervoor zorgen dat een crisis minder grote gevolgen voor u heeft. Soms kunt u een crisis zelfs helemaal voorkomen door hier vantevoren over na te denken.

Voor wie

 • Hebt u net een kindje gekregen en voelt u zich bang en somber?
 • Hebt u moeite voor uw baby te zorgen en voelt u zich daar schuldig over?

Meer vrouwen hebben hier last van als ze net een baby hebben gekregen. De cursus ‘Als roze wolken donderen’ helpt u met uw gevoelens om te gaan. Het is onderdeel van MamaKits.

Wat doen we?

Deze cursus is een combinatie van persoonlijke gesprekken en bijeenkomsten met anderen. Tijdens de gesprekken met de groep praat u over uw bevalling, band met uw kind en kijk op moeder zijn. U krijgt informatie over depressie en angst na de bevalling. Ook leert u om te gaan met uw gevoelens. Uw partner wordt bij een van de bijeenkomsten betrokken.

Aantal bijeenkomsten

Hebt u interesse in de cursus? Om u aan te melden, hebt u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Na uw aanmelding hebt u een gesprek om kennis te maken en te ontdekken of de cursus bij u past.

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten.

Kosten

De kosten voor deze cursus verschillen per situatie, gemeente en zorgverzekering. Neem contact met ons op en we laten weten of de kosten van de cursus voor u vergoed worden.

Contact

088 788 5015
mamakits@prezens.nl (tip: veilig e-mailen)

Dialectische gedragstherapie (DGT) is een behandelprogramma voor mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Het doel van deze behandeling is dat u meer grip en controle krijgt over uw gedrag, uw gedachten en uiteindelijk uw gevoelens. Hierdoor ontstaat meer stabiliteit en verbetert de kwaliteit van uw leven.

Elektroconvulsietherapie (ECT) is een therapie voor mensen met ernstige psychische problemen. Hun klachten worden hiermee verminderd, of ze verdwijnen helemaal. Zo helpt ECT bij hun herstel. Om te snappen hoe elektroconvulsie-therapie (ECT) werkt, is het goed om te weten hoe de hersenen werken en hoe de ziektes ontstaan die in de hersenen aanwezig kunnen zijn. Daarvoor hebben we een aparte pagina gemaakt.

Lees meer over Elektroconvulsietherapie (ECT)

EMDR is een behandeling die u helpt om een nare gebeurtenis of schokkende ervaring beter te verwerken. Het helpt u om de hele nare en heftige gevoelens die u hebt door wat u hebt meegemaakt te verminderen.

Meer informatie over EMDR: http://www.emdr.nl/

Bij IPS werkt u samen met een begeleider en uw behandelaar aan het vinden en houden van een betaalde baan.

Als u dwang-gedachten hebt, bent u zo hard bezig met een verhaal in uw hoofd dat u vergeet om naar de werkelijkheid te kijken. Bij IBA ontdekt u door te oefenen wanneer u met de werkelijkheid bezig bent of met het verhaal in uw hoofd . U leert begrijpen hoe u tot dit verhaal bent gekomen, waardoor u meer zicht krijgt op de werkelijkheid en de dwanghandelingen niet meer nodig zijn.

Het Intensieve Exposure Programma (IEP) is een korte, intensieve behandeling voor als u ernstige dwangklachten hebt. U oefent 6 hele dagen thuis met het stoppen van dwanghandelingen. U oefent onder begeleiding van een therapeut. Ook moet u zelf oefeningen doen. Als u een partner en kinderen hebt, betrekken we hen ook bij de behandeling.

Een jobcoach begeleidt u bij het vinden van geschikt (vrijwilligers)werk of een opleiding. Als u al een baan hebt kan een jobcoach u ook helpen bij problemen op uw werk.

Mentalisatie bevorderende therapie (MBT) leert u om stil te staan bij gedachten, gevoelens, intenties en verlangens van uzelf maar ook van anderen. Het gaat om het vermogen uzelf van buitenaf en de ander van binnenuit te kunnen zien. Dit helpt u om stabielere relaties te ontwikkelen.

Mindfulness-training helpt u om uzelf en de dingen om u heen te accepteren zoals ze zijn.

PTSS-5 is een een intensieve vijfdaagse behandeling van posttraumatische-stressstoornis voor mensen vanaf 18 jaar die lijden aan PTSS of complexe PTSS. De intensieve behandeling moet in korte tijd herbelevingen, nachtmerries en andere PTSS symptomen verminderen.

Meer informatie over PTSS-5

Bij psycho-educatie krijgt u informatie over uw ziekte. Soms kunt u ook tips uitwisselen met mensen in een vergelijkbare situatie. U leert problemen gemakkelijker op te lossen en stress te verminderen, waardoor u alles beter aankunt.

Bij psychomotorische therapie werkt u aan uw conditie en leert u seintjes van uw lichaam eerder te herkennen. U leert beter om te gaan met spanning in uw spieren en met stress.

Bij psychotherapie praat u met uw behandelaar over uw problemen. Uw behandelaar leert u anders te kijken naar nare dingen en helpt u pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken.

Bij runningtherapie krijgt u een paar keer per week een hardlooptraining. Runningtherapie vermindert somberheid, angst en spanning.

Bij schematherapie leert u niet-helpende gevoelens en niet-helpend gedrag te herkennen. U leert hoe u beter om kunt gaan met uw gevoelens en hoe u uw gedrag kunt veranderen.

In deze training leert u hoe u beter om kunt gaan met uw emoties. U leert wat u kunt doen om te voorkomen dat uw emoties te heftig worden.

Vroeger en verder is een cursus voor vrouwen die in hun jeugd of in relaties te maken hebben gehad met seksueel misbruik of mishandeling. In deze cursus krijgt u handvatten om beter met de gevolgen hiervan om te gaan. De cursus bestaat uit psycho-educatie, oefeningen en elementen uit de cognitieve gedragstherapie (CGT).

Aanmelden

Bent u in behandeling bij GGZ inGeest?

En hebt u te maken gehad met

 • langdurig en herhaald seksueel misbruik?
 • en/ of mishandeling in uw jeugd?
 • en/of mishandeling in een relatie die u als volwassene had?

Dan kunt u zich via uw behandelaar aanmelden voor de stabilisatiegroep complexe PTSS.

In de Vaardigheidstraining Emotie Regulatie Stoornis (VERS) leert u om beter met emoties om te gaan. U leert moeilijke emoties en spanningen te herkennen. Ook leert u herkennen wanneer emoties en spanningen erger worden. En u leert hoe u hier zo goed mogelijk mee om kunt gaan.

De Yucelmethode bestaat uit een koffer met blokken. Door te bouwen met blokken maken we een beeld van hoe uw draag-kracht en uw draag-last in elkaar zit. Door te bouwen met blokken kunnen we ook duidelijk zien hoe uw gezin en uw netwerk in elkaar zit en hoe dit verbeterd kan worden. Iets dat moeilijk kan zijn om over te praten, wordt makkelijker door het uit te beelden in blokken.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen GGZ inGeest.