Op aandag 18 januari, Blue Monday (zogenaamd de meest sombere dag van het jaar), videobelde Hare Majesteit Koningin Máxima met de organisatie MIND. Zij sprak met ervaringsdeskundigen, ggz-professionals en deelnemers aan de MIND Blue Monday Run.

Vooral jongeren en jongvolwassenen blijken het in deze coronatijd erg moeilijk te hebben. Uit onderzoek van arts-onderzoeker Hamza Yousuf van het Amsterdam UMC blijkt dat jongeren hun eigen mentale gezondheid als 12% minder goed beoordelen dan voor de coronapandemie. Koningin Máxima sprak hierover onder andere met influencer Govert Sweep, die betrokken is bij dit onderzoek.
MIND vindt het belangrijk om op Blue Monday extra aandacht te vragen voor de ernst van een depressie. Depressie komt van alle psychische aandoeningen het meeste voor en van alle volwassenen heeft 20% hier ooit in haar of zijn leven mee te maken. Corona lijkt een vergrootglas te leggen op de problematiek van depressie en somberheid, de klachten nemen in deze tijd toe.
In het videogesprek met Koningin Máxima werden ervaringen gedeeld en spraken de deelnemers over de gevolgen van somberheid en depressie voor jongeren, maar vooral ook het voorkómen ervan.

Koningin Máxima ontmoette in het online gesprek onder meer psychiater Christiaan Vinkers, directeur Marjan ter Avest van MIND, voorzitter van de Depressie Vereniging, Wouter Dekker, ervaringsdeskundigen depressie Nynke Asbroek, Amine Bakkali en Kanysha Hilberink, twee deelnemers aan de MIND Blue Monday Run en influencer Govert Sweep [2]. De deelnemers vertelden dat veel mensen worstelen met mentale problemen. Voor jongeren is het niet meer fysiek naar school gaan en een gebrek aan perspectief heel moeilijk. Aan de andere kant laat de maatschappij zien veerkrachtig te zijn. Het wegvallen van sociale druk geeft ook ruimte voor reflectie. Veel mensen bieden steun aan anderen zoals samen wandelen of lotgenotencontact voor mensen met depressie. Iedereen in het gesprek concludeerde dat dagelijks naar buiten gaan en in beweging blijven helpt om mentaal veerkrachtig blijven. Blue Monday en MIND Blue Monday Run De derde maandag in januari staat al jaren bekend als ‘Blue Monday’, omdat het zogenaamd de meest depressieve dag van het jaar zou zijn. Op deze dag besteedt MIND extra aandacht aan (de impact van) somberheid en depressie. In het hele land komen daarbij mensen tijdens de MIND Blue Monday Run in beweging, rennend of wandelend, om bewustwording en geld te genereren voor met name jongeren die kampen met psychische problemen, zoals depressie.

Klik op de afbeelding om het videogesprek terug te kijken.

 

In haar boek Wonderlijke taal der emoties – Depressie, autisme, Schematherapie in de paktijk beschrijft Judith haar overlevingstocht. Op het pad van haar worsteling met depressie en autisme komt zij naasten, behandelaren, lotgenoten, therapieën, diagnoses, medicijnen, crisisopname en boekenwijsheid tegen. Op indringende en soms humoristische wijze laat zij ons kennismaken met haar wereld van gedachtenkronkels. Met behulp van schematherapie komt Judith er achter dat zij de taal der emoties niet beheerst. Hierdoor kan zij geen verbinding met zichzelf en de omgeving maken. Dit leidt tot uitputting, boosheid, frustratie, wanhoop en een sterke doodswens. Judith beschrijft hoe zij stapje voor stapje de wonderlijke taal der emoties leert begrijpen. Aan de hand van talrijke voorvallen uit haar leven laat zij zien hoe depressie zich kan manifesteren. De interviews, die zij met naasten en behandelaren hield, zijn pijnlijk eerlijk en geven inzicht in welke impact depressie op de omgeving kan hebben. Haar grootste wens is dat het beheersen van deze wonderlijke taal der emoties leidt tot een vrijer en blijer leven, met meer verbinding tussen hoofd en hart.

Judith over haar boek: “Ik schreef het boek in eerste instantie omdat ik de kans wilde om mijn complete verhaal (mijn ‘waarheid’, zoals ik dat zag) te vertellen aan mijn naasten. Eigenlijk wilde ik een soort ‘gebruiksaanwijzing’ van mezelf maken voor anderen en mijzelf, in de hoop beter begrepen te worden en mezelf beter te begrijpen. Daar kwam de wens bij om ook het perspectief van mijn naasten en behandelaren te laten zien, omdat ik zelf nieuwsgierig was naar hun kant en omdat ik denk dat het ook inzichtgevend is.

Ik hoop dat mijn verhaal inzicht geeft aan anderen. Zowel vanuit het cliëntenperspectief als dat van naasten en behandelaren.”

Bekijk hier het filmpje waarin Judith over haar boek vertelt.

Iedereen heeft wel eens een angstig gevoel. Of last van een donkere bui. Maar wat als dat gevoel niet meer weggaat? Een angststoornis of depressie kan je leven beperken. Toch praten we er weinig over. En dat is jammer, want als we elkaar vragen of vertellen hoe het gaat, kunnen we elkaar beter begrijpen. Er samen over praten, helpt. Dat is waarom de campagne ‘Ik heb je nodig’ is opgezet; ook Prezens (onderdeel van GGZ inGeest) werkt mee aan de campagne. Klik hier voor alle info van #ikhebjenodig.

Consortium ontvangt subsidie voor verbetering van electroconvulsieve therapie voor mensen met een depressie

Een landelijk consortium van depressieonderzoekers, onder leiding van psychiater Annemiek Dols, ontvangt 600.000 euro van ZonMw. Met deze subsidie ​​kunnen de klinische wetenschappers de elektroconvulsie therapie onderzoeken en verbeteren voor mensen met een depressie. Het consortium bestaat uit onderzoekers van acht verschillende instituten verspreid over het hele land.

Onbekendheid en negatief beeld in Nederland
Depressie geeft een enorme belasting voor cliënten en hun familie, maar ook voor de maatschappij, wanneer de depressie langdurig en ernstig is. Hersenstimulatie via elektroconvulsieve therapie (ECT) is een veilige en effectieve behandeling, maar wordt in Nederland weinig en mogelijk te laat toegepast. Dit heeft meerdere oorzaken: (1) onbekendheid van effectiviteit en positie in behandelprotocol bij cliënten, naasten en professionals, (2) de gedachte dat ECT duurder is dan andere behandelingen en (3) het negatieve beeld rondom ECT. Dit landelijke consortium voor elektroconvulsieve therapie wil meer kennis verzorgen om deze vraagstukken te beantwoorden.

Online keuze-tool
De subsidie van ZonMw maakt het mogelijk om de (kosten-)effectiviteit en de bijwerkingen van ECT te onderzoeken. Er worden nieuwe gegevens verzameld waarmee behandeling met ECT of medicatie direct vergeleken kunnen worden. Samen met cliënten en hun familie wordt er een informatieve website ontwikkeld om te ondersteunen in het beslissingsproces voor het ondergaan van deze ECT behandeling. Het overkoepelde doel is om het negatieve beeld en onbekendheid rondom ECT te minderen en de kennis over (kosten-) effectiviteit en veiligheid van ECT te vergroten.

Het consortium bestaat uit:

  • Annemiek Dols (hoofdaanvrager), GGZinGeest and Amsterdam UMC
  • Philip van Eijndhoven (projectleider), RadboudUMC
  • Indira Tendolkar, RadboudUMC
  • Harm Pieters Spaans, Parnassia
  • Ben Wijnen, Trimbos
  • Metten Somers, UMC Utrecht
  • Jeroen van Waarde, Rijnstate
  • Esmée Verwijk, Universiteit van Amsterdam
  • Bart Schut, Depression Union.

Hein van Marle, GGZ inGeest en Amsterdam UMC (locatie VUmc), heeft van de Hersenstichting een subsidie van 300.000 euro ontvangen om patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) te behandelen met slaaptherapie. BPS is een ernstige psychiatrische aandoening waarbij patiënten onvoldoende grip hebben op hun emoties. Dit kan leiden tot stemmingswisselingen en zelfbeschadigend gedrag. Vanuit onderzoek weten we dat slaap een cruciale rol speelt in het reguleren van emoties. Patiënten met BPS ervaren vaak ernstige slaapproblemen. In dit project onderzoekt Hein of het toepassen van een online slaaptherapie voorafgaande aan een standaardbehandeling voor BPS leidt tot zowel minder BPS klachten als beter slapen.

In de uitvoering van het project werkt Hein nauw samen met een aantal andere recent geïnitieerde projecten binnen AUMC/GGZ inGeest waarbij slaapproblemen bij verschillende psychiatrische aandoeningen behandeld zullen worden.

GGZ in de Wijk is een aanpak voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hun inzet als vrijwilliger en hun inbreng als deelnemer in het sociaal contact in de wijk dragen bij aan het succes.

De basis voor GGZ in de Wijk – Amsterdam-Zuid wordt gevormd door GGZ inGeest, Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Zuid, TEAM ED en Dynamo. Zie https://ggz-indewijk.nl

Vanwege een enorme toename van aanmeldingen bij de poli ASS-ADHD moesten we eerder dit jaar besluiten tot een tijdelijke aanmeldstop. Ons team ASS-ADHD is meteen hard op zoek gegaan naar oplossingen om goed te kunnen anticiperen op de enorme zorgvraag. Dit is gelukt! Vanaf vandaag, 1 september, is de aanmeldstop opgeheven en kunnen wij onze cliënten weer ontvangen!

De raad van toezicht van GGZ inGeest heeft de heer Fred Paling per 21 september 2020 benoemd tot voorzitter raad van bestuur. Hij vormt dan het bestuur samen met Wencke de Wildt en Aartjan Beekman. Fred Paling volgt Rinus van Riel op, die deze rol tot dat moment ad interim invult. Momenteel is Fred Paling voorzitter raad van bestuur van het UWV.

Wij zijn ervan overtuigd dat GGZ inGeest met deze raad van bestuur klaar is voor de toekomst.

Hoe ziet je leven eruit als relatieverslaafde codependent? Hoe deal je met de trauma’s die je hebt opgelopen? Denise doet een boekje open en deelt in haar geïllustreerde columns een jaar van haar leven met codependentie, relatieverslaving en complex trauma en haar omgang met narcisme. Denise is een alleengaande moeder van twee puberdochters, die een knipperlichtrelatie onderhoudt met P. In het verleden is Denise een aantal keren uitgevallen met een burn-out, waaronder C-PTSS verstopt lag. Voor de C-PTSS was zij onder andere in behandeling bij GGZ inGeest. In dit boek beschrijft zij de stappen in haar persoonlijke herstel van een moeilijke jeugd en ingewikkelde relaties. De lezer volgt haar op de voet. En wordt, net als Denise zelf, heen en weer geslingerd tussen schaterlach en wanhoop. Denise leert zichzelf steeds beter kennen en oefent met haar behoeftes, wensen, grenzen en gevoelens. Ze valt om en krabbelt op. Ze leert en probeert. En baant zich al duikelend een weg naar een beter leven.

Over Denise Hagmeijer

Denise Hagmeijer is in 1981 in Zaandam geboren. Ze heeft na het atheneum psychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden, maar moest haar studie na het derde jaar staken door haar eerste burn-out. Na diverse baantjes te hebben gehad, begon zij in 2016 met het schrijven van artikelen over codependentie, narcisme, relatieverslaving en complex trauma, waar zij inmiddels ruim 500.000 lezers mee heeft weten te bereiken via de website van Infonu. Daarnaast schrijft Denise populaire columns over haar herstel voor Lef Magazine, GGZ inGeest, en het vaktijdschrift GZ Psychologie. Zowel bij haar artikelen als bij haar columns plaatst Denise eigen illustraties. Denise woont in de buurt van Amsterdam. Ze is alleengaande moeder van twee puberdochters en werkt in de GGZ.

De Duikelaar is zowel als e-book en als paperback te bestellen via onderstaande links en via elke gerenommeerde boekhandel.

E-book, € 7,99, ISBN 9789464059380, direct te bestellen via https://l.ead.me/Duikelaar

Paperback, € 18,50, ISBN 9789464055894, direct te bestellen via https://l.ead.me/Duikelaarpaperback

GGZ inGeest verzorgt elk jaar voor de geneeskunde opleiding van het VUmc het bachelorblok ‘Psychisch functioneren en cognitie’. Vanwege de sluiting van de universiteit in verband met corona moest het 5-weekse blok omgevormd worden tot online leren. Een hele uitdaging voor, die we vol enthousiasme zijn aangegaan. Een mix van opgenomen colleges, webinars, online vragenuurtjes en 20 parallelle online practica geleid door de AIOS van GGZ inGeest: het is gelukt!

Inmiddels zijn de evaluaties van de studenten binnen, en die zijn één en al positief, zowel over ons vak, als ook over de manier waarop het blok is vormgegeven. GGZ is trots op en bedankt iedereen die heeft bijgedragen aan dit prachtige resultaat!
(24 juni 2020)

Eén dag! Meer was er niet nodig om voldoende geld op te halen om de eerste groep psychisch kwetsbare patiënten en hun familie te herenigen. Via een zogenaamde Quarantainer: een mobiele ontmoetingsplek zonder dat er fysiek contact plaatsvindt. Komende dinsdag, 26 mei, is het zover: dan wordt de eerste Quarantainer geplaatst bij Arkin Ouderen van ggz- instelling Arkin.

De plaatsing is het directe gevolg van de crowdfundingsactie die MIND Ypsilon, Anoiksis en de Socialrun vorige week startten. Bezoek krijgt, vanwege de coronamaatregelen, nu maar moeilijk toegang, terwijl dit zo hard nodig is. De actie was direct vanaf de start een groot succes. Binnen week is er ruim € 20.000,- opgehaald zodat ook nog elders in het land Quarantainers kunnen worden geplaatst.
Bert Stavenuiter, directeur van MIND Ypsilon: “We wilden niet langer lijdzaam toezien en vonden het tijd voor actie. De samenwerking tussen ons, patiënten en naasten, en Arkin is geweldig. Laat dit ook vooral een krachtig signaal zijn naar andere ggz- instellingen. Bezoek is mogelijk als je het goed regelt. Punt.”
Foka Eekhof, psychiater en directeur Arkin Ouderen: “We zijn erg blij met deze ontmoetingsplek. Voor cliënten en hun naasten is het erg belangrijk om elkaar te kunnen zien. Onze cliënten kampen naast hun psychische klachten vaak met eenzaamheid. Op deze manier kunnen cliënten en naasten elkaar weer zien en aan een tafel zitten. Voor onze kwetsbare doelgroep was dat door de coronamaatregelen lange tijd niet mogelijk. Heel fijn dat dat nu op een veilige manier kan.”

Het Keurmerk Basis GGZ biedt erkenning aan zorgaanbieders binnen de Basis GGZ die een stapje extra doen voor goede zorg. Je krijgt het Keurmerk Basis GGZ als je:

– je extra inspant om de juiste zorg te bieden op het juiste moment;

– de lat hoger legt dan wat wettelijke verplicht is. Bijvoorbeeld als het gaat om klantgerichtheid, transparantie en het doorvoeren van vernieuwingen;

– de zorg continu verbetert;

– je ook landelijk inzet voor de ontwikkeling van de Basis GGZ.

De Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ heeft onze Basis GGZ op een aantal criteria beoordeeld en heeft ons voor 2020 wederom het Keurmerk Basis GGZ toegekend.