Translate?

Recht op bemiddeling

Bent u ontevreden over de manier waarop wij met u, of met uw familielid of naaste omgaan? Of vindt u dat we iets beter moeten doen? We staan open voor een gesprek met u.

Als familie of naaste van een cliënt hebt u bepaalde rechten

Als u familie of naaste (bijvoorbeeld een goede vriend of buurvrouw) bent van iemand met een psychische ziekte, hebt u vaak vragen of behoefte aan steun. Zeker als het een psychische ziekte is die nooit helemaal overgaat.

Als familie of naaste van een cliënt bij ons hebt u bepaalde rechten. U hebt:

  • recht op informatie.
  • recht om betrokken te zijn bij de behandeling van uw familielid of naaste.
  • recht op bemiddeling bij zaken tussen GGZ inGeest en uzelf. Bijvoorbeeld als u vindt dat wij u niet goed informeren. Of als u vindt dat wij niet goed met u omgaan. U kunt contact opnemen met de familie-vertrouwenspersoon of de familie ervaringsdeskundige.

Familie-vertrouwenspersoon

U kunt contact opnemen met de familie-vertrouwenspersoon als u het idee hebt dat een arts die uw familielid of naaste behandelt, niet naar u luistert. Of als u van mening verschilt met de arts. De familie-vertrouwenspersoon helpt u en verbetert de samenwerking tussen u, de arts en uw naaste.

Omgaan met een naaste met een aandoening kan ingewikkeld en belastend zijn. De familie-ervaringsdeskundige (FED) is zelf een naastbetrokkene die vergelijkbare ervaringen deelt en heeft geleerd deze eigen en gedeelde ervaring in te zetten bij gesprekken met naastbetrokkenen waarin de naastbetrokkene zijn of haar verhaal en vragen kwijt kan.

Mirjam van Dootingh, familie-ervaringsdeskundige
Lees meer over de familie-ervaringsdeskundige