Translate?

De familie-ervaringsdeskundige

Op enkele afdelingen van GGZ inGeest (woonlocatie Bocholtstraat en klinieken Amstelmere) en bij het familiespreekuur, werkt een familie-ervaringsdeskundige.

De familie-ervaringsdeskundige draagt bij aan goede zorg door een (extra) steun te zijn voor familie. Door het bieden van een luisterend oor en aandacht te hebben voor het persoonlijke verhaal van de naaste(n). Dit biedt de gelegenheid om eens te praten met iemand over wat het allemaal met u doet en gedaan heeft bijvoorbeeld. Of om eens samen na te denken over hoe u weer voldoende energie krijgt en houdt om de ondersteuning van uw naaste goed te kunnen blijven doen.

De familie-ervaringsdeskundige steunt u, de familie en naasten, door het bieden van handvatten. Uw betrokkenheid kan sterk bijdragen aan het herstel van uw naaste. Ook kan de familie-ervaringsdeskundige aanwezig zijn bij gesprekken met de behandelaar. Daarmee wordt gezamenlijk bijgedragen aan het herstel van uw naaste.


Bekijk onze flyer

Contact en informatie

Mirjam van Dootingh
T 06 53 15 67 31
m.dootinghvan@ggzingeest.nl