Translate?

Wachttijden

Hebt u zich met een brief van uw arts aangemeld bij GGZ inGeest? Hou er rekening mee dat er vaak wachttijd is voor uw eerste gesprek (de intake) én voor de start van uw behandeling.

We houden de wachttijden zo kort mogelijk

Nadat we uw aanmelding binnen krijgen voeren we een eerste gesprek met u. We maken dan kennis met elkaar en u vertelt over uw psychische klachten. Samen bepalen we hoe we uw klachten gaan oplossen.

Wachttijden tot het eerste gesprek (de intake)

We willen u zo snel mogelijk ontmoeten en houden de wachttijden zo kort mogelijk. Toch is de kans is groot dat u moet wachten tot het eerste gesprek.

Wachttijden tussen eerste gesprek en behandeling

Na het eerste gesprek gaan er ook een aantal weken voorbij tot we u verder kunnen helpen. Uw behandeling start maximaal 10 weken na uw eerste gesprek. We doen alles wat we kunnen om uw wachttijd zo kort mogelijk te maken.

De wachttijd kan per locatie verschillen

Onze teams werken op verschillende locaties. De wachttijd kan per locatie verschillen.

Vraag uw zorgverzekeraar hulp als u de wachttijd te lang vindt

Alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen afgesproken dat er een maximum moet zijn aan de tijd dat u moet wachten op zorg. Binnen 4 weken nadat wij uw verwijsbrief hebben gekregen, moet u een eerste gesprek krijgen en binnen 10 weken vanaf eerste gesprek moet uw behandeling starten. Helaas halen wij deze normen niet altijd. Kunnen wij u niet snel genoeg helpen? Dan kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling. Die kan proberen of u op een andere plek sneller terecht kunt.

Wat kan ik zelf alvast doen?

In afwachting van uw aanvraag kunt u ook gebruik maken van ons aanbod ‘Waar moet ik beginnen?’