Wachttijd behandelingen basis-ggz (Prezens)

Bekijk de gemiddelde wachttijd voor behandelingen bij Prezens (onderdeel van GGZ inGeest).

Gemiddelde wachttijden voor kortdurende behandelingen en behandelingen van langerdurende problemen bij Prezens (basis-ggz).

Wachttijd op dit moment

De wachttijden in de tabel zijn de gemiddelde wachttijden in de afgelopen 2 maanden. De wachttijd op dit moment kan korter of langer zijn. Aan de genoemde wachttijden kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. In afwachting van uw behandeling kunt u ook gebruik maken van ons aanbod ‘Waar moet ik beginnen?’

Basis-GGZ

Gemiddelde wachttijd in weken 23-8-2021.

Kortdurende behandeling Locatie Eerste gesprek (intake) Behandeling
Amsterdam Burgemeester Roëllstraat 9 3
Eerste Jan Steenstraat 10 4
Hoofddorp Spaarnepoort 11 3
Haarlem Zuiderpoort 7 3
Behandeling langdurende problemen Locatie Eerste gesprek (intake) Behandeling
Amsterdam Burgemeester Roëllstraat 12 4
Eerste Jan Steenstraat opnamestop 4
Amstelveen Amstelmere HOPE 6 4
Hoofddorp Spaarnepoort 6 4
Haarlem Zuiderpoort 20 7

Vraag uw zorgverzekeraar hulp als u de wachttijd te lang vindt

Alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars in Nederland hebben samen afgesproken dat er een maximum moet zijn aan de tijd dat u moet wachten op zorg. Binnen 4 weken nadat wij uw verwijsbrief hebben gekregen, moet u een eerste gesprek krijgen en binnen 10 weken vanaf eerste gesprek moet uw behandeling starten. Helaas halen wij deze normen niet altijd. Kunnen wij u niet snel genoeg helpen? Dan kunt u bij uw zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling. Die kan proberen of u op een andere plek sneller terecht kunt.

Wat is de basis-ggz?

In de basis-ggz bieden we kortdurende behandelingen voor psychische klachten die niet heel ernstig zijn. Ook als u langerdurende psychische problemen hebt waarvoor u niet zo vaak (meer) hulp nodig hebt, kan de basis-ggz helpen.

Wat is Prezens?

Prezens is een onderdeel van GGZ inGeest.