Verplichte zorg

Vanaf 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz (Wvggz) in. Deze komt in de plaats van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz).

Bij vragen en klachten kunt u zich laten ondersteunen door een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP), die op verschillende locaties aanwezig is. De PVP kan samen met u uw klacht op schrift stellen en u bijstaan indien u dit wenst. Voor ambulante patënten is de landelijke stichting PVP beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Amsterdam (alle locaties) en Amstelveen
Dhr. J. Boersma
06 1504 5182
j.boersma@pvp.nl (tip: veilig e-mailen)

Bennebroek, Haarlem en Hoofddorp (alle locaties)
Mw. Paulien Bunt
06 3050 9625
p.bunt@pvp.nl (tip: veilig e-mailen)

De familievertrouwenspersoon steunt u als u het idee hebt dat een arts die uw familielid of naaste behandelt, niet naar u luistert. Of als u van mening verschilt.
De familievertrouwenspersoon helpt u en verbetert de samenwerking tussen u, de arts en uw familielid of naaste. Ook helpt de familievertrouwenspersoon u als u een klacht hebt. Bijvoorbeeld over de zorg of hoe de arts met u omgaat.

Uw familie-vertrouwenspersoon is Kathelijne Groffen. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

06 11261938
k.groffen@familievertrouwenspersonen.nl (tip: veilig e-mailen)

Kathelijne is aangesloten bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon (LSFVP). Als Kathelijne op vakantie is of ziek, krijgt u hulp van een andere familie-vertrouwenspersoon van de LSFVP.

Hier lees u meer over de familievertrouwenspersoon.

Als u ontevreden bent, kunt u hierover praten op de afdeling waar u in behandeling bent. Mocht u niet met de betrokken medewerker willen praten of komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Deze klachten worden behandeld door de klachtencommissie GGZ Amsterdam e.o..
Hier vindt u de folder ‘Deel uw ervaringen’ met meer informatie over de klachtenprocedure.

De Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon heeft een krant uitgebracht over de Wvggz. De krant geeft duidelijke informatie over wat je zelf kan en mag doen wanneer je te maken hebt met verplichte zorg. Lees de krant hier.

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen heeft een brochure uitgebracht hoe de fvp de familieleden en naasten kan ondersteunen. Lees de brochure hier.