Translate?

Verplichte zorg

De Wet verplichte ggz (Wvggz) maakt het mogelijk om verplichte zorg in te zetten. Dat hoeft niet altijd in een instelling. Dat kan ook bij u thuis gebeuren of in een polikliniek.

Bij vragen en klachten kunt u zich laten ondersteunen door een patiëntenvertrouwenspersoon (PVP), die op verschillende locaties aanwezig is. De PVP kan samen met u uw klacht op schrift stellen en u bijstaan indien u dit wenst. Voor ambulante patënten is de landelijke stichting PVP beschikbaar voor advies en ondersteuning.

Patiënten-vertrouwenspersonen

Amsterdam De Nieuwe Valerius en ambulante teams DNV , Centrum en West
Dhr. J. Boersma
06 1504 5182
j.boersma@pvp.nl (tip: veilig e-mailen)

Amstelmere Amstelveen en ambulante teams Amstelveen, Bocholtstraat Amsterdam en overige ambulante teams Amsterdam Nieuw-West, Westerpoort Bennebroek, Zuiderpoort en ambulante teams Haarlem
Mw. Lia Djanachvilli
T 06 8386 7225
l.djanachvilli@pvp.nl (tip: veilig e-mailen)

Landelijke stichting PVP
0900 444 8888
helpdesk@pvp.nl (tip: veilig e-mailen)

De familie-vertrouwenspersoon helpt u en verbetert de samenwerking tussen u, de arts en uw familielid of naaste. Ook helpt de familie-vertrouwenspersoon u als u een klacht hebt. Bijvoorbeeld over de zorg of hoe de arts met u omgaat.

De familie-vertrouwenspersoon ondersteunt u wanneer:

  • uw familielid of naaste verplichte zorg ontvangt met een zorgmachtiging of crisismaatregel
  • voor uw familielid of naaste een zorgmachtiging of crisismaatregel wordt voorbereid
  • uw familielid of naaste is opgenomen op een afdeling waar ook verplichte zorg wordt gegeven

Uw familie-vertrouwenspersoon is Kathelijne Groffen. Haar werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

06 11261938
k.groffen@familievertrouwenspersonen.nl (tip: veilig e-mailen)

Kathelijne is aangesloten bij de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersoon (LSFVP). Als Kathelijne op vakantie is of ziek, krijgt u hulp van een andere familie-vertrouwenspersoon van de LSFVP.

Hier lees u meer over de familievertrouwenspersoon.

Als u ontevreden bent, kunt u hierover praten op de afdeling waar u in behandeling bent. Mocht u niet met de betrokken medewerker willen praten of komt u er niet uit, dan kunt u een klacht indienen. Deze klachten worden behandeld door de klachtencommissie GGZ Amsterdam e.o..
Hier vindt u de folder ‘Deel uw ervaringen’ met meer informatie over de klachtenprocedure.

De Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon heeft een krant uitgebracht over de Wvggz. De krant geeft duidelijke informatie over wat je zelf kan en mag doen wanneer je te maken hebt met verplichte zorg. Lees de krant hier.

De Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen heeft een brochure uitgebracht hoe de fvp de familieleden en naasten kan ondersteunen. Lees de brochure hier.