Translate?

Soelaas Expertisecentrum Verlies & Veerkracht van start!

Screenshot 2021-05-25 11.22.45

Vanaf nu bundelt Prezens alle rouw- en verliesbegeleiding en deskundigheidsbevordering op dit gebied in Soelaas, het Expertisecentrum Verlies & Veerkracht.

Is een dierbare overleden of heeft u een ander verlies meegemaakt? Heeft u behoefte aan ondersteuning bij het omgaan met dit verlies? Dan bent u welkom bij Soelaas.

Begeleiding bij verlies
Soelaas biedt begeleiding bij het overlijden van een dierbare en bij ander ingrijpend verlies. Bijvoorbeeld verlies van (lichamelijke of psychische) gezondheid, verlies van werk, onvrijwillige kinderloosheid, het verlies van contact met een (klein)kind en het verlies van kinderen die geen contact meer met een ouder (kunnen of mogen) hebben.

Ook familieleden en direct betrokkenen (mantelzorgers) kunnen rouwen om het verlies van gezondheid van hun naaste.

Inzicht en handvatten
De begeleiding is gericht op het verkrijgen van inzicht in en handvatten voor het rouwproces en het vergroten van veerkracht, balans en grip.

Soelaas biedt de mogelijkheid van drie gesprekken zonder verwijzing of kosten. Daarnaast zijn er ondersteuningsmogelijkheden in specifieke groepen zoals de ondersteuningsgroep voor nabestaanden na zelfdoding Jongeren in Rouw (12-19 jaar), de groep voor kinderen die een dierbare hebben verloren KERS-groep (7-12 jaar) en de groep voor mensen die met familieleden hebben gebroken. Ook deelname aan een groep is gratis en er is geen verwijzing nodig.

Meer informatie of direct een afspraak maken
Mail of bel voor meer informatie en/of een afspraak:
E soelaas@prezens.nl
T 088 788 5015