Translate?

Het delen van de zorgvraagtypering met de NZa

Organisaties in de geestelijke gezondheidszorg zijn verplicht om informatie over de zorgvraagtypering met De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te delen. De NZa gebruikt deze informatie om een beter beeld te krijgen van de zorg die nodig is.

GGZ inGeest levert vanaf medio 2023 gegevens aan

Vanaf medio 2023 zijn wij verplicht de zorgvraagtypes aan De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) door te geven. Het gaat om de gegevens van juni 2022 tot juni 2023. Wilt u meer over weten over die verplichting en hoe de NZa omgaat met de privacy van de gegevens, kijk dan op de website van de NZa.

GGZ inGeest vindt het heel belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw privacygevoelige informatie. Wij delen cliëntgegevens daarom alleen als dit doelmatig en veilig kan. Voordat we de cliëntgegevens delen met de NZa pseudonimiseren wij deze eerst. Hiermee leveren we de gegevens zo aan dat die niet meer direct herleidbaar zijn tot een individuele cliënt.

Bezwaar maken tegen het delen van gegevens met de NZa

Wilt u niet dat wij uw gegevens delen met de NZa dan kunt u hier bezwaar tegen maken. U vult daarvoor een privacyverklaring in. Deze ingevulde verklaring kunt u per post sturen aan het secretariaat van de locatie waar u onder behandeling bent. Ook kunt u de verklaring afgeven wanneer u onze locatie bezoekt.