Het bestuur van GGZ inGeest

GGZ inGeest is een stichting met een raad van bestuur, een raad van toezicht en geneesheren-directeuren. Zij zorgen ervoor dat de hulp die u krijgt aan alle eisen voldoet.

Raad van bestuur

Onze raad van bestuur bestaat uit:

 • mw. Wencke de Wildt
 • dhr. Fred Paling
 • dhr. Aartjan Beekman

Samenstelling en nevenfuncties RvB 2019

Geneesheren-directeuren

Onze geneesheren-directeuren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van onze zorg. Zij zorgen ervoor dat onze zorg aan alle eisen voldoet. Zo weet u zeker dat u bij ons de best mogelijke zorg krijgt.

 • mw. Heleen Schaffels
 • mw. Gülay Ersoy (Bennebroek, Haarlem en Hoofddorp)
 • dhr. Nikander Rühl
 • mw. Annemiek van der Steenhoven (Amsterdam, Amstelveen)

Raad van toezicht

De raad van toezicht zorgt ervoor dat alles binnen GGZ inGeest volgens de regels gebeurt. De raad keurt ons beleid, verslagen en kosten-berekeningen. Ook beoordeelt de raad van toezicht de raad van bestuur.

De raad van toezicht bestaat uit:

 • mw. Irene van de Giessen, portefeuille cliëntperspectief
 • dhr. Adriaan Jansen, portefeuille bedrijfsvoering
 • dhr. Peter van der Meer, portefeuille financiën
 • dhr. Hendrik van Moorsel, voorzitter
 • mw. Ariëtte van Reekum, portefeuille patiëntenzorg
 • mw. Ghislaine van Thiel, portefeuille wetenschap/ethiek

(Jaarverslag RvT 2019)