Translate?

GGZ inGeest partner binnen GGZ in de Wijk – Amsterdam-Zuid

GGZ in de Wijk is een aanpak voor en door mensen met een psychische kwetsbaarheid. Hun inzet als vrijwilliger en hun inbreng als deelnemer in het sociaal contact in de wijk dragen bij aan het succes.

De basis voor GGZ in de Wijk – Amsterdam-Zuid wordt gevormd door GGZ inGeest, Gemeente Amsterdam/Stadsdeel Zuid, TEAM ED en Dynamo. Zie https://ggz-indewijk.nl