Translate?

Subsidie voor onderzoek GGZ inGeest naar slaaptherapie bij BPS

Hein van Marle, GGZ inGeest en Amsterdam UMC (locatie VUmc), heeft van de Hersenstichting een subsidie van 300.000 euro ontvangen om patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) te behandelen met slaaptherapie. BPS is een ernstige psychiatrische aandoening waarbij patiënten onvoldoende grip hebben op hun emoties. Dit kan leiden tot stemmingswisselingen en zelfbeschadigend gedrag. Vanuit onderzoek weten we dat slaap een cruciale rol speelt in het reguleren van emoties. Patiënten met BPS ervaren vaak ernstige slaapproblemen. In dit project onderzoekt Hein of het toepassen van een online slaaptherapie voorafgaande aan een standaardbehandeling voor BPS leidt tot zowel minder BPS klachten als beter slapen.

In de uitvoering van het project werkt Hein nauw samen met een aantal andere recent geïnitieerde projecten binnen AUMC/GGZ inGeest waarbij slaapproblemen bij verschillende psychiatrische aandoeningen behandeld zullen worden.