22 maart start de week van de Psychiatrie ‘Betekenisvol meedoen’

Betekenisvol meedoen is voor veel mensen een belangrijke voorwaarde voor een gelukkig en zinvol bestaan. Het geeft mensen het gevoel erbij te horen, ergens onderdeel van te zijn. Het zorgt voor een gevoel van verbinding en eigenwaarde.

Ook bij mij is dat het geval. Mijn reis begon in 2014 bij GGZ inGeest, waar ik drie jaar lang een intensief behandelprogramma volgde. Het was heftig, confronterend en helend tegelijk. Maar bovenal bracht het me dichter bij mezelf, mijn gevoelens, mijn leefwereld en mijn ervaringen. Ik had eindelijk het gevoel dat ik ertoe deed. En dat was wel eens anders geweest in mijn leven.

Daarbovenop ervoer ik door de behandeling en het proces van shared decision making voor het eerst in mijn leven dat ik zélf zeggenschap had over mijn leven. En dat ik daar dus ook zelf invulling aan mocht geven. Met trial en error en hier en daar wat ondersteuning zette ik mijn persoonlijke stappen op weg naar mijn eigen leven!

Mijn pad leidde me naar mooie kansen. Op de afdeling waar ik jarenlang therapie had gevolgd, mocht ik als ervaringsdeskundige voorlichting geven aan mensen die aan het begin van hun therapietraject stonden. Ik deelde met hen mijn ervaring met de behandeling en beantwoordde hun prangende vragen. Zodat zij goed voorbereid aan hun therapietraject konden beginnen.

Het inzetten van mijn eigen ervaring gaf me kracht, vleugels en vooral ook een gevoel dat ik van betekenis kon zijn voor anderen. Het zorgde voor verbinding, steun en herstel.

Vol enthousiasme ontwikkelde ik mijn ervaringsdeskundigheid via de Herstelacademie Haarlem en Meer, op de Vrijplaats Zuiderpoort binnen GGZ inGeest en later als raadslid van de Cliëntenraad met wie we het glossy magazine Pillotalk uitbrachten. Ik schreef een boek over een jaar tijdens mijn herstelproces en gaf het uit. Ik schreef ervaringsdeskundige columns voor onder andere Lef Magazine en GZ Psychologie Ik deed wat freelance projecten in opdracht. Maar als kers op de taart nam ik het initiatief om een ondersteuningsgroep op te zetten voor mensen die het contact met hun familie hebben moeten verbreken. Dat heeft geleid tot het ontstaan van de Familie Break Up Ondersteuningsgroep, aangeboden via Prezens, de preventieafdeling van GGZ inGeest.

Al met al heeft GGZ inGeest mij op mijn reis naar betekenisvol meedoen behoorlijk gesteund en kansen geboden. En voor die steun en kansen ben ik GGZ inGeest dankbaar! Ik heb mezelf opnieuw kunnen uitvinden en mij vol zelfvertrouwen kunnen ontplooien in wie ik ben en wil zijn.
Inmiddels zijn er binnen GGZ inGeest zoveel mooie, nieuwe en veelbelovende initiatieven en bestaande behandelingen die ook anderen tijdens hun reis naar betekenisvol meedoen zullen steunen! Denk hierbij aan:

  • het TOPGGZ-keurmerk voor de polikliniek Angst en Depressie van de Nieuwe Valerius en het Centrum voor Ouderen- en Neuropsychiatrie, waarmee de beste zorg wordt geleverd door de beste experts op hun vakgebied;
  • de nieuwe afbouw-poli waarbij patiënten met een in remissie zijnde angststoornis, depressie of dwangstoornis worden begeleid in het afbouwen van antidepressiva;
  • de inzet van IPS-coaches die patiënten met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen en ondersteunen in het verkrijgen en behouden van betaald werk.

GGZ inGeest zet zich als instelling met hart en ziel in om patiënten te begeleiden op hun persoonlijke weg naar herstel, hun persoonlijke pad naar betekenisvol meedoen in de maatschappij. Zoals ze dat hier zeggen: samen op eigen wijze! En ik kan het weten.