FACT GGZ inGeest en RIBW K/AM werken samen aan goede Wlz-zorg

Haarlem, 29 maart 2021 – Samen zorgen voor goede Wlz-zorg voor de gezamenlijke patiënten. Dat hebben het bestuur van RIBW K/AM en de directeur FACT GGZ inGeest vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst Wet langdurige zorg (Wlz) GGZ Wonen 2021. Doel is te zorgen voor optimale, integrale en samenhangende zorg. Daarbij kijken we op een nieuwe manier naar woonzorg en de specifieke (ggz-)behandeling.

De zorg is gericht op het herwinnen van de regie over het eigen leven van de patiënten en het vergroten van hun welbevinden en weerbaarheid. De afspraken gaan over afstemming van de begeleidings- en behandelplannen, regelmatig overleg over iedere patiënt en expertise-uitwisseling over patiënten en deskundigheidsbevordering tussen de organisaties.

De nieuwe Wlz-financiering is aanleiding voor het heugelijke feit dat GGZ inGeest en RIBW K/AM hier samen gaan optrekken. Margret Overdijk, directeur FACT GGZ inGeest: “Het is tegelijkertijd een enorme stap voorwaarts, omdat wij in gezamenlijkheid kunnen gaan voor echt goede kwalitatieve woonbegeleiding/-zorg en GGZ behandeling. We gaan het integraal en met elkaar doen, aangejaagd door nieuwe financiering.” Naomi Tas, bestuurder RIBW K/AM: “Onze samenwerking zullen we ook verder uitbouwen richting FACT (flexible assertive community treatment). Niets staat ons in de weg om ook dit in gezamenlijkheid op te pakken.”