Translate?

onze behandeling

Hoe helpt Mindway?

Mindway bestaat uit een enthousiast team van behandelaars met veel ervaring in online behandelen. Zij gebruiken behandelingen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat zij goed werken.

Wetenschappelijk bewezen behandelingen

We gebruiken bij Mindway afhankelijk van uw klachten verschillende behandelingen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT) passen we het meeste toe, omdat deze therapie zowel voor depressie als voor angst veel verschillende mogelijkheden biedt. Ook Interpersoonlijke PsychoTherapie (IPT) en Acceptance en Commitment Therapie (ACT) zetten we met veel succes in.

Daarnaast gebruiken we ook andere behandelvormen. Zo schrijven we ook medicatie voor met ondersteuning van een module en dagboeken. In sommige gevallen kunnen wij individuele schematherapie aanbieden.

Al deze behandelingen zijn door wetenschappers onderzocht en werken heel goed in de praktijk. Het team van Mindway doet ook zelf wetenschappelijk onderzoek. De resultaten van ons onderzoek passen we zo snel mogelijk toe in onze behandelingen.

Els Dozeman Mindway

Een belangrijk voordeel van Mindway vind ik dat therapie heel transparant is en zich niet beperkt tot de spreekkamer. We weten allebei waar we samen aan werken, en ik kan als therapeut het proces dat de cliënt in het dagelijks leven doorloopt, beter volgen.

Els Dozeman, verpleegkundig specialist Mindway

Het team van Mindway

Ons behandelteam heeft goede ervaringen met de online manier van werken. We merken bijvoorbeeld dat het contact met u als cliënt verbetert doordat we laagdrempeliger en sneller beschikbaar zijn.

Ook is er geen gedoe meer met schriftjes of losse formulieren, want dat is allemaal online beschikbaar. U kunt overal en wanneer u maar wilt uw gegevens inzien, aan modules werken en deze indien gewenst herhalen. Doordat we werken met dagboeken (steeds meer via smartphones) kunnen we goed zien hoe het met u gaat. Dat komt weer ten goede aan de behandeling.

Ons team bestaat uit psychologen, verpleegkundig specialisten en een psychiater. We noemen dat een multidisciplinair team.

Meer over

Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een bewezen effectieve vorm van psychotherapie waarin u leert anders tegen problemen aan te kijken en er anders mee om te gaan. De therapie bestaat uit twee onderdelen: cognitieve therapie en gedragstherapie.

Cognitieve therapie
Wie vaak negatief naar belangrijke zaken en gebeurtenissen kijkt, wordt makkelijker angstig, somber of boos. U kijkt bijvoorbeeld vooral naar alles niet lukt in plaats van naar wat wel lukt. Of u legt de lat voor uzelf veel hoger dan voor anderen. U onderzoekt samen met uw behandelaar of die negatieve manier van denken wel klopt en hoe u vervolgens uit die gedachten kunt breken.

Gedragstherapie
Wie ergens tegenop ziet, probeert die situatie vaak te vermijden. Dat is een logische reactie. Maar wie altijd bepaalde situaties uit de weg gaat uit angst of somberheid, gaat er alleen maar meer tegen opzien. Hierdoor worden de onprettige gevoelens eerder groter dan kleiner. U leert om vermijding te doorbreken en u krijgt tips hoe u op een andere manier met angst of somberheid kan omgaan.

U begint met een videobelgesprek met uw behandelaar. De week daarna gaat u zelf verder met een online opdracht die u in uw eigen tijd thuis doet. U krijgt online reactie van uw behandelaar. De week daarna volgt weer een videobelgesprek. Op die manier wisselen gesprekken zich af met online opdrachten. De behandeling duurt ongeveer vier maanden. Halverwege bespreekt u de voortgang met uw behandelaar.

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een therapie voor mensen die schokkende gebeurtenissen hebben meegemaakt, waar ze langdurig last van hebben. Enkele voorbeelden van schokkende ervaringen zijn seksueel misbruik, geweld of een ongeval. Als de schokkende gebeurtenis zoveel nare gevoelens oproept dat u daar iedere dag problemen mee heeft kan EMDR u helpen.

Bij EMDR gaat u in uw gedachten terug naar de schokkende gebeurtenis. Uw behandelaar leidt u tegelijkertijd af. Deze afleiding bestaat meestal uit oogbewegingen, maar kan ook bestaan uit geluid of een andere afleiding.

Een voordeel van EMDR is dat er relatief weinig sessies nodig zijn. U hoeft zich niet uitgebreid voor te bereiden voor de behandeling. Wel kunnen de effecten van de behandeling nog na de sessie doorwerken. U kunt zich minder stabiel voelen. Ook kunt u last krijgen van hoofdpijn. Deze effecten gaan na verloop van tijd weer over.

Bij Mindway geven we EMDR online, waarbij u vanuit uw eigen veilige omgeving EMDR kunt volgen bij een bevoegde behandelaar. Verder gebruiken wij e-health, waardoor u goed geïnformeerd aan de behandeling begint.

IPT is een gesprekstherapie die goed werkt bij mensen met depressieve klachten. Bij Mindway bieden we IPT in blended format aan. We noemen dat e-IPT.

Eerst maakt u kennis met uw behandelaar. De behandelaar bespreekt met u de werkwijze via een videobelgesprek. De week daarna gaat u verder met een online sessie. U doet deze sessie thuis. U vult de oefeningen in en stuurt deze naar uw behandelaar. Uw behandelaar stuurt u online reactie. De week dáárna volgt dan weer een videobelgesprek. Zo wisselen we gesprekken 1x per 2 weken af met online sessies. De behandeling bestaat uit 6 sessies, de behandeling duurt alles bij elkaar 3 á 4 maanden. Halverwege bespreken we de voortgang.

IPT werkt met 4 probleemgebieden die met depressie samenhangen: rouw, conflicten, eenzaamheid en rolverandering. Eerst bepalen we welk probleemgebied het meest een rol speelt in uw leven. Daarna staat u stil bij hoe u de problemen ervaart en ermee omgaat. We kijken naar hoe u de problemen kunt oplossen of er anders mee om kunt gaan. In de online sessies vindt u voorbeelden van andere mensen met depressie en hoe zij de behandeling hebben doorlopen. Aan het eind van de behandeling maken we een terugvalpreventieplan.

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapie. Deze behandeling helpt om beter te leren tegenslagen te accepteren. De theorie erachter is dat klachten in het dagelijks leven afnemen als mensen hun lijden accepteren, in plaats van er tegen te vechten. Dit zorgt voor meer ruimte om te werken naar datgene wat u belangrijk vindt in het leven, waardoor u meer voldoening uit het leven haalt.

Bij ACT oefent u 6 verschillende vaardigheden. Dit zijn acceptatie (acceptatie van datgene wat u niet kunt veranderen), defusie (loslaten van gedachten), uzelf als context (flexibel omgaan met uw zelfbeeld), hier en nu (mindfulness), waarden (datgene wat het belangrijkste is) en toegewijde actie (investeren in uw waarden). Uiteindelijk zorgt dit voor meer psychologische flexibiliteit. ACT is transdiagnostisch en kan bij diverse klachten worden toegepast.

Bij Mindway wordt ook voor ACT gebruik gemaakt van een e-health module waarin u informatie krijgt over deze verschillende vaardigheden. U krijgt opdrachten om deze vaardigheden te versterken. In gesprekken met de behandelaar gaat u hier dieper op in. U leert om in uw eigen leven meer gebruik te maken van deze vaardigheden.

De behandeling bij Mindway kan, naast of in plaats van therapie, bestaan uit medicatie, zogenaamde antidepressiva. Medicatie is net zo effectief als therapie, maar heeft andere voor- en nadelen. De beslissing om te starten met medicatie neemt u samen met uw therapeut. U bereidt zich voor met behulp van een online module waarin alle voor- en nadelen staan.

De online module is ontwikkeld voor volwassenen die een behandeling met antidepressiva overwegen of gaan starten. De module is gericht op het gebruik van medicatie bij verschillende stoornissen en geeft voorbeelden van cliënten met een depressie, angst- of eetstoornis.

De module geeft voorlichting over alle typen antidepressiva. Daarbij gebruiken we dagboeken waarin we stemmings- of angstklachten, medicatiegebruik en bijwerkingen goed volgen.

Schematherapie is een effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten. Bij Mindway bieden we schematherapie in blended format aan. Dit gebeurt op beperkte schaal en in een relatief kort traject bij mensen die bij Mindway al een andere behandeling hebben gevolgd, maar daar nog niet voldoende van zijn opgeknapt.

Ieder mens heeft opvattingen over zichzelf, anderen en de wereld. Deze opvattingen noemen we schema’s. Ze worden in de vroege jeugd gevormd door uw temperament, levenservaringen en het contact met mensen die belangrijk voor u zijn. Schematherapie helpt u om de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen.

Naar aanleiding van ingevulde vragenlijsten onderzoekt u de invloed van ervaringen uit uw jeugd op uw denken en doen. U leert uw patronen herkennen en zo te zorgen dat u anders gaat denken. U gaat zich beter voelen en dingen anders doen. U leert voelen wat uw behoeften zijn en hoe u hier op een gezondere manier mee om kunt gaan. Hierdoor kunt u beter richting geven aan uw leven en uw relaties met anderen verbeteren.

Zoals alle behandelingen bij Mindway wisselen videobelgesprekken en online feedback elkaar af. De schematherapie duurt gemiddeld 3 á 4 maanden. Halverwege bespreken wij de voortgang.

Mindway werkt nauw samen met de afbouwpoli antidepressiva van GGZ inGeest. Sommige behandelaren van Mindway werken ook bij de afbouwpoli. Het afbouwen en stoppen met antidepressiva kan lastig zijn. Vaak treden er onttrekkingsverschijnselen op en is er een kans op terugval. Cliënten en artsen weten lang niet altijd goed wie er kan stoppen, wanneer ze kunnen stoppen, en hoe ze moeten stoppen.

De afbouwpoli biedt iedereen die het gebruik van antidepressiva wil afbouwen ondersteuning met een onderbouwd advies om wel of niet te stoppen. Wanneer we besluiten om te stoppen met medicatie plannen we hierbij een zorgvuldig traject. Hierin bieden we psychologische interventies en stapsgewijze afbouw van de medicatie aan. Dit traject kan 100% online worden gevolgd.