Beau van Erven Dorens opent RADIO WESTERPOORT GGZ inGeest

Van ‘eindstation’ tot ‘radiostation’, Beau van Erven Dorens opent

RADIO WESTERPOORT!

Op 1 april 2021 opent Beau van Erven Dorens Radio Westerpoort. Radio Westerpoort gaat uitzenden vanuit de psychiatrische kliniek Westerpoort van GGZ inGeest in Bennebroek. Met Radio Westerpoort wil GGZ inGeest de mensen die binnen deze locatie verblijven en werken een stem geven en de hoopvolle en betekenisvolle verhalen ontsluiten voor de buitenwereld.

Binnen de vier afdelingen van kliniek Westerpoort GGZ inGeest op terrein Vogelenzang verblijven vandaag de dag nog 90 mensen. Ooit waren dit er 700. Vroeger was terrein Vogelenzang veelal “een eindstation”. Het herstel-denken heeft de ggz nieuwe inzichten gegeven. Iedereen heeft een perspectief. Ontwikkeling is altijd mogelijk. Voor iedereen is er een plek in onze samenleving.

Met radio Westerpoort willen we naast aandacht voor belangrijke hedendaagse (zorg) thema’s, vooral laten horen en zien wat binnen deze bijzondere locatie gebeurt. Hoe krachtig en inspirerend herstel kan zijn. Wat het betekent om een ernstig psychiatrische aandoening te hebben. Hoe groot het belang is van ogenschijnlijk kleine successen. En hoe waarde- en impactvol de betrokkenheid van de mensen die er werken is.

Met wekelijkse thema-uitzendingen, muziek, podcasts en interviews willen de radiomakers (medewerkers en patiënten) het stigma dat helaas nog steeds rust op mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen tegengaan. Een andere doelstelling van dit initiatief is het enthousiasmeren van zorgprofessionals voor het werken met de bijzondere mensen die binnen deze klinische behandelafdelingen verblijven.

Donateur
Met de financiële steun van een van de ouders van een jongeman met ernstig psychiatrische klachten werd de realisatie van het radiostation mogelijk gemaakt.