Vrijwilligerswerk

Veel mensen met psychische klachten zijn eenzaam. Jouw persoonlijke aandacht zorgt ervoor dat mensen zich sterker voelen en beter aan hun herstel kunnen werken.

Wil jij jouw kwaliteiten vrijwillig inzetten en hiermee betere hulp kunnen bieden aan onze cliënten? GGZ inGeest is een instelling in de geestelijke gezondheidszorg en staat voor het bieden van goede zorg aan mensen met een psychiatrische aandoening. Veel mensen met psychische klachten leven in een sociaal isolement en vinden soms weinig aansluiting met de buitenwereld. Onze vrijwilligers zijn er, om juist die aansluiting weer te vinden en samen of in een groep weer contact te maken.
Bij GGZ inGeest werken vele vrijwilligers met uiteenlopende taken. Zij verlenen geen directe zorg of hulp, maar ondersteunen door hun activiteiten de organisatie en de cliënten in zijn/haar herstelproces.

Hoe kan je dat doen? Door bijvoorbeeld te ondersteunen in (creatieve) activiteiten, een kop koffie te drinken met een cliënt, samen of in een wandelgroep te lopen, koken met en voor klinische cliënten, gastvrouw/heer bij poli’s of klinieken, lichte administratieve werkzaamheden uit te voeren.

We gaan uit van jouw kwaliteiten en hoe we deze het beste kunnen inzetten. Dus als jij een goed idee hebt, kunnen we altijd kijken naar de mogelijkheden! Goede zorg is goed, met jouw hulp zorgen we nog beter!

Als vrijwilliger binnen GGZ inGeest krijg je de gelegenheid om ervaring op te doen, talenten te ontwikkelen, sociale contacten aan te gaan en de kwaliteit van leven te vergroten voor jezelf en anderen.
Naast zelfontplooiing bieden wij een vrijwilligersvergoeding, leuke collega’s, een  eindejaarsattentie en uiteraard heel veel waardering. Wat je in elk geval nodig hebt, is hart voor onze cliënten! Daarnaast ben je als vrijwilliger minimaal 18 jaar oud en ben je in staat om zelfstandig te werken en continuïteit te bieden.

Contact en informatie

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met onze coördinator vrijwilligerswerk, Caroline Fris
E  vrijwilligerswerk@ggzingeest.nl