Vrijwilligerswerk

Als vrijwilliger ben je de brug tussen patiënt en maatschappij en (onder)steun je bij zijn herstel. Zet je kwaliteiten in en maak het verschil!Veel mensen met psychische klachten leven in een sociaal isolement. Zij ontmoeten weinig mensen, komen weinig buiten en nemen niet deel aan het maatschappelijk leven. De vrijwilligers van GGZ inGeest zijn veelal hun contact met de buitenwereld. Hoe ze dat doen? Door mensen te bezoeken, met hen koffie te drinken of een spelletje te doen, samen een wandelingetje te maken naar de winkels, uitstapjes te organiseren of door gewoon een luisterend oor te bieden.

Een inspirerende en uitdagende plek
Bij GGZ in Geest werken vele vrijwilligers met uiteenlopende taken. Zij verlenen geen directe zorg of hulp, maar ondersteunen door hun activiteiten de cliënten en de organisatie. In ruil biedt GGZ inGeest vrijwilligers een inspirerende en uitdagende plek om zich op een zinvolle wijze te kunnen inzetten, op een manier die zoveel mogelijk aansluit bij hun belangstelling, kennis en ervaring.

Wat biedt GGZ inGeest?

  • een vaste onkostenvergoeding;
  • een kennismakings- en inwerkperiode met begeleiding;
  • een vrijwilligerscontract en verzekering.

Meer informatie
Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact op.

printen