Translate?

Hiv en psychische problemen

Als u een hiv-infectie hebt, krijgt u misschien last van gevoelens van angst of depressie. Bij de Polikliniek Hiv en Psychische klachten van GGZ inGeest kunnen we u helpen.

Wij helpen u verder

De Polikliniek Hiv en Psychische klachten biedt gespecialiseerde behandeling aan mensen met hiv en hun omgeving door een team van ervaren therapeuten. Hiv is goed te behandelen, maar de emotionele gevolgen zijn voor iedereen anders en worden onderschat.
Ongeveer 50% van de mensen met hiv krijgt te maken met psychische klachten. Soms hebben mensen al psychische problemen voor de hiv-infectie.

Voor wie is de polikliniek hiv en psychische klachten?

Bij psychische klachten kunt u denken aan problemen die te maken hebben met de stemming, zoals somberheid, depressie of angst. Ook sterk wisselende stemmingen en persoonlijkheidsproblemen komen regelmatig voor. Er kan sprake zijn van relatieproblemen, problemen met intimiteit en seksualiteit, of met het gebruik van middelen (chemseks).
Lichamelijke klachten, rouw over het verlies van gezondheid, gevoelens van eenzaamheid, of ouder worden met hiv kan uw leven ingrijpend beïnvloeden. Als u zich hierin herkent, dan kunt u bij ons terecht voor behandeling.

Uw behandeling, wat kunt u verwachten?

Na een zorgvuldige intake en diagnostiek bieden wij u een behandeling op maat aan. Dit wordt met u besproken en er wordt een behandelplan gemaakt. De behandeling kan bestaan uit individuele gesprekken of partnerrelatie gesprekken. Met als mogelijke onderwerpen spanningen binnen de relatie, omgaan met seksualiteit en intimiteit.

Ons aanbod

Steunende/structurerende behandeling

Een steunende en structurerende behandeling richt zich op het versterken van de emotionele basis in het omgaan met psychische klachten en stress als gevolg van hiv. Het bieden van handvatten, verwerken van gevoelens en praktische ondersteuning zijn hier onderdeel van.

Psychotherapie

Psychotherapie, waaronder cognitieve gedragstherapie (CGT), leert u hoe u negatieve gedachten en overtuigingen kunt vervangen door helpende gedachten. Hiermee krijgt u meer grip op uw gevoelens en gedrag. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het acceptatieproces van hiv. Oefenopdrachten thuis zijn onderdeel van de behandeling.
Wij kunnen u ook een EMDR-behandeling bieden wanneer traumatische ervaringen u belemmerend in uw dagelijks functioneren.

E-health

Online modules zijn soms een aanvullend onderdeel van de genoemde vormen van behandeling.

Medicatie

Soms kan medicatie deel uitmaken van uw behandeling. Dit wordt eerst uitgebreid met u besproken.

Groepspsychotherapie voor homomannen (msm)

Deze groep is geschikt voor mannen met en zonder hiv, die vastlopen in het contact met anderen. Hierbij spelen veelal problemen rond zelfbeeld en acceptatie van de homoseksuele identiteit een rol. Deze problemen worden vaak veroorzaakt door een herhaling van negatieve patronen en verwachtingen over zichzelf en de ander. Aan de hand van de groepsinteractie worden corrigerende ervaringen opgedaan die kunnen leiden tot bewustwording, persoonlijke groei en een meer bevredigend functioneren op meerdere levensgebieden.

Second opinion

Wij bieden de mogelijkheid van een second opinion. De aanvraag voor een second opinion loopt via uw behandelaar. Deze doet een verzoek tot diagnostiek of een behandeladvies. Soms kan de behandeling door ons worden overgenomen.

Behandelteam

Het behandelteam bestaat uit:
• Aartjan Beekman, psychiater
• Jim Jochems, sociaal psychiatrisch verpleegkundige, systeemtherapeut
• Erik Kerssies, verpleegkundig specialist
• Karin de Vries, gz-psycholoog
• Anna Berk, basispsycholoog
• Marie-José van den Berg, psychotherapeut

Vergoeding behandeling

De behandeling wordt vergoed door uw ziektekostenverzekering, maar valt wel onder uw verplichte eigen risico.

Praktische informatie

De behandeling vindt plaats op:
Locatie De Nieuwe Valerius
Amstelveenseweg 589
1081 JC Amsterdam
T (020) 7885000

Aanmelden

U kunt bij ons worden aangemeld via uw huisarts, uw internist of de verpleegkundig hiv-consulent.

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem contact op met Marieke Been:
T (020) 7885000, dinsdag t/m donderdag.
E m.been@ggzingeest.nl

meneer

Het is prettig dat mijn behandelaar goed op de hoogte is van hiv en wat dit betekent in mijn leven.

Leven met hiv

Op de website van Hiv Vereniging Nederland vindt u alle informatie over leven met hiv, contact met ervaringsdeskundigen en kunt u terecht met al uw vragen over hiv.