Een deskundige tweede mening

Second opinion

U heeft een diagnose gesteld, maar u of uw patiënt heeft behoefte aan een second opinion. Het kan zijn dat de behandeling is gestagneerd, of dat er twijfel is ontstaan bij u of uw patiënt. Mogelijk heeft u een meningsverschil over de gestelde diagnose.

In een second opinion geeft een psychiater of klinisch psycholoog zijn advies over een lopende psychiatrische of psychologische behandeling buiten GGZ inGeest. Het gaat daarbij dus niet om het overnemen van een behandeling. U blijft zelf de behandelend arts. Al kan overname van de behandeling wel onderdeel van het uiteindelijke advies zijn.

Op welke vragen geeft een second opinion antwoord?

  • Heroverweging van de diagnose(s).
  • Advies met betrekking tot behandeling.
  • Specifiek medicatie advies.
  • Vastgelopen behandeling: wat kan er gedaan worden om weer beweging in de behandeling te krijgen?

Aanmelding
Om uw patiënt aan te melden voor een second opinion stuurt u als huisarts of behandelend psychiater ons een schriftelijk verzoek. Hierin vermeldt u:

  • een duidelijke vraagstelling,
  • een weergave van de huidige stand van zaken in de behandeling,
  • een medicatieoverzicht.

Zendt ook eerdere relevante correspondentie mee met uw verzoek. 

Een aanmelding voor second opinion voldoet aan dezelfde minimumeisen als een verwijzing. U faxt uw aanmelding naar  088 788 5016.

printen