Hoe verwijs ik mijn patiënt naar GGZ inGeest?

Bent u huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist of u werkt bij Bureau Jeugdzorg? En wilt u een patiënt verwijzen voor behandeling in de basis-ggz of specialistische ggz? Dat kan zo:

1. Verwijs uw patiënt via ZorgDomein

U verwijst patiënten het snelst naar GGZ inGeest via ZorgDomein. U logt in op uw persoonlijke omgeving en kiest voor ons aanbod in de regio’s Amsterdam, Amstelland, Meerlanden en Zuid-Kennemerland.

2. Verwijs uw patiënt met ons digitale verwijsformulier

Hebt u geen inloggegevens voor ZorgDomein? Verwijs iemand dan snel door met ons digitale verwijsformulier. Stuur dit formulier naar:

3. Verwijs een patiënt met uw eigen verwijsbrief

Als u iemand verwijst met uw eigen verwijsbrief, vermeld dan alstublieft in ieder geval de volgende gegevens:

 • naam, adres en woonplaats van de patiënt
 • de geboortedatum van de patiënt
 • het BSN-nummer van de patiënt
 • het verzekeringsnummer van de patiënt
 • het telefoonnummer van de patiënt
 • de naam van de verwijzer
 • de functie van de verwijzer
 • de AGB-code van de verwijzer
 • een handtekening en/of praktijkstempel

Ook moeten we weten:

 • wat de verwijsdatum is,
  want de verwijzing mag maximaal 9 maanden vóór start van de behandeling zijn gemaakt en moet minimaal op de dag van het 1e contact van de patiënt met GGZ inGeest zijn gemaakt.
 • of het een verwijzing is voor basis-ggz of gespecialiseerde ggz.
 • waarom u kiest voor basis-ggz of gespecialiseerde ggz.
  Gebruik de 5 landelijk vastgestelde criteria: vermoeden DSM, ernst van de problematiek, risico, complexiteit en beloop klachten.