Valeriussymposium

Transities in de ouderenpsychiatrie - 4 februari 2021

Psychische aandoeningen ontstaan vaak al in de vroege volwassenheid. Bij het ouder worden komt daar een toenemende somatische en cognitieve comorbiditeit bij. Psychiatrische stoornissen die pas op latere leeftijd manifest worden presenteren zich vaak al veel eerder met deze aspecifieke verschijnselen en hebben dan een brede differentiaaldiagnose. Dit behoort weliswaar tot het terrein van ouderenpsychiatrie, maar door deze pluriforme aanloop bevinden veel patiënten zich geruime tijd op de transitie van volwassenen- naar ouderenpsychiatrie. Een scherpe grens is niet te trekken, wat een goede samenwerking tussen deze expertisegebieden inspirerend en onontbeerlijk maakt.

Het Valeriussymposium wordt georganiseerd door GGZ inGeest en de vakgroep Psychiatrie van het VUmc. Het is in Nederland uitgegroeid tot een toonaangevend symposium op het gebied van de psychiatrie. Het Valeriussymposium vindt in februari voor het laatst in de huidige vorm plaats. Vanaf 2021 organiseren de vakgroepen Psychiatrie van het Amsterdam UMC, locaties VUmc en AMC, gezamenlijk een symposium.

Reductie voor medewerkers van GGZ inGeest

Wij zijn verheugd je te informeren dat voor 45 leden van de Vakgroep Psychiatrie Amsterdam UMC / locatie VUmc, die geen medisch specialist zijn, de kosten door GGZ inGeest worden betaald. De plaatsen worden toebedeeld op volgorde van inschrijving. Voor deelname kan je hier klikken en je aanmelden.

Wanneer je na het aanmelden toch niet aan het symposium kan deelnemen verzoeken we je vriendelijk dit via de e-mail (events@vumc.nl) door te geven, zodat een collega voor jou in de plaats kan deelnemen.

Kijk voor alle informatie over het symposium op  Valeriussymposium

Beeld-Valeriussymposium_2020_LR

Save the date! Reserveert u 4 februari 2021 alvast in uw agenda? 

Amsterdam_UMC_Logo