Topklinische zorg bij GGZ inGeest

Topklinische GGZ is bestemd voor patiënten met ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen die onvoldoende resultaat hebben van een reguliere 2e lijns behandeling. TOPGGz-afdelingen voldoen aan strenge criteria op het gebied van specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding en worden beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie.

Drie TOPGGz-afdelingen
Als eerste centrum voor ouderenpsychiatrie in Nederland heeft het Centrum voor ouderen- en neuropsychiatrie van GGZ inGeest het landelijk keurmerk TOPGGz gekregen. Ook de polikliniek angst en dwang en de polikliniek depressie van GGZ inGeest in Amsterdam voldoen aan de strenge toetsingscriteria van de Stichting Topklinische GGz en mogen het keurmerk voeren.

Een TOPGGz-netwerk
Ook het netwerk ziekenhuispsychiatrie VUmc heeft het TOPGGz-keurmerk gekregen. Opnieuw een primeur: het is voor de eerste maal dat het keurmerk wordt verleend aan een netwerk van psychiatrische en somatische zorg, een samenwerking tussen professionals van GGZ inGeest en VUmc.

Gespecialiseerde zorg
Het keurmerk wordt toegekend aan ggz-afdelingen die voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van topklinische en innovatieve patiëntenzorg, klinisch wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. Binnen GGZ inGeest bieden de TOPGGz-afdelingen gespecialiseerde zorg aan patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame angst-, dwang- en depressieve stoornissen en aan oudere patiënten met (neuro)psychiatrische stoornissen, voor wie een behandeling in de reguliere geestelijke gezondheidszorg onvoldoende resultaat heeft.

Onderzoek en innovatie
De drie afdelingen en het netwerk integreren patiëntenzorg met onderzoek en innovatie. De TOPGGz-afdelingen van GGZ inGeest zijn gehuisvest in het nieuwe gebouw De Nieuwe Valerius in Amsterdam-Zuid naast VUmc.

Uitreiking TOPGGz-keurmerken donderdag 18 december 2014