Cliëntenperspectief

Uw ervaringen met onze behandeling en onze behandelaren zijn belangrijk. Wij luisteren naar u en vertellen teams, managers en directeuren wat u helpt om zo goed mogelijk te herstellen.

Wat is cliëntenperspectief?

‘Cliëntenperspectief’ betekent:

  • dat we kijken en denken vanuit u: onze cliënten/ patiënten;
  • dat we opkomen voor u;
  • dat we u steunen bij het gebruiken van uw sterke punten;
  • dat we u helpen om weer zelf de leiding te nemen in hun leven.

Bij GGZ inGeest doen we dat op verschillende manieren, bijvoorbeeld door:

  • goed te luisteren naar uw mening en uw ervaringen;
  • ervaringsdeskundigen in te zetten in teams;
  • teams, managers en directeuren binnen GGZ inGeest steeds weer te laten weten wat u en andere cliënten/ patiënten belangrijk vinden. Wat gaat er goed en wat moeten we verbeteren?

Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten bij GGZ inGeest. Ook geeft de cliëntenraad advies aan de raad van bestuur.

Contact

Aandachtsfunctionaris ervaringskennis

De ‘aandachtsfunctionaris ervaringskennis en cliëntperspectief’ coördineert trainingen over eigen ervaringen. Ook organiseert ze bijeenkomsten waarin ervaringsdeskundigen ervaringen kunnen uitwisselen over hun werk met cliënten en zorgt ze ervoor dat ervaringsdeskundigen trainingen kunnen volgend om zich verder te ontwikkelen. De aandachtsfunctionaris is zelf ervaringsdeskundige en valt onder de afdeling bij- en nascholing.

Eva van Holsteijn, aandachtsfunctionaris ervaringskennis
06 1352 5712
e.vanholsteijn@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)

Aanjagers herstel

Er zijn 2 ‘aanjagers herstel’. Zij hebben als taak om teams in de organisatie en de managers en directeuren gevraagd en ongevraagd advies te geven over herstel en het inzetten van ervaringsdeskundigen als onderdeel van de zorg.

Karin Goudsmit, aanjager herstel
06 1001 5544
k.goudsmit@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)

Tim Kreuger, aanjager herstel
06 1421 5657
t.kreuger@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)