Translate?
Cursus, Jeugdpreventie, Preventie

Brussen

De Brussengroepen zijn bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar en 12 tot en met 16 jaar die een broer(tje) of zus(je) hebben met psychische problemen of een lichamelijke of verstandelijke beperking.

  • Jeugd, 8-12 jaar

Wat gaan we doen?

Brussen staat voor BRoer en zUSSEN van kinderen die opgroeien met een broer(tje) of zus(je) met psychische problemen zoals bijvoorbeeld autisme of ADHD of een lichamelijke of verstandelijke beperking. Als brus groei je op in een gezin waar het net even anders gaat dan in andere gezinnen. Het is fijn om hier over te kunnen praten met andere kinderen die ook opgroeien als brus.

Brussen (BRoer en zUSSEN) groeien op in een gezin waarin het net iets anders gaat dan bij andere kinderen thuis. Soms is dit leuk, soms helemaal niet. Sommigen brussen maken zich zorgen over hun broer of zus of over hun ouders. Gevoelens als verdriet, schaamte en boosheid komen ook vaak voor. Het is niet altijd makkelijk om hier over te praten met bijvoorbeeld leeftijdgenoten die geen broer of zus met problemen of beperkingen hebben of gewoon thuis met je ouders.
Het kan helpen er over te praten met leeftijdgenoten die ook een broer of zus met psychische problemen of lichamelijke of verstandelijke beperking hebben.

De brussen komen 6 keer bij elkaar. Elke week bespreken we een thema. We praten, knutselen, doen spelletjes en kijken filmpjes.

We hebben het over:

  • de leuke kanten aan het hebben van een broer of zus met psychische problemen, een lichamelijke of verstandelijke beperking of een combinatie hiervan?
  • de problemen die je tegenkomt?
  • je gevoelens als het gaat om je broer of zus?
  • wat je nodig hebt als brus?
  • tips voor elkaar
  • tips voor de ouders