Zelf regie houden

Hoe kunt u zelf de regie houden over uw behandeling en zo veel mogelijk verplichte zorg voorkomen?

Als behandeling van uw psychische aandoening nodig is, zijn er instrumenten in de Wet Verplichte GGZ opgenomen waarmee u zelf de regie kunt houden over uw behandeling en daarmee zoveel mogelijk verplichte zorg kunt voorkomen.

Plan van aanpak

In het plan van aanpak beschrijft u op welke levensgebieden u ondersteuning kunt gebruiken. Ook beschrijft u in het het plan van aanpak duidelijke afspraken over een aantal onderwerpen die u met uw hulpverleners maakt. U beschrijft stap voor stap wat er moet gebeuren en wanneer dat moet gebeuren.

Eigen plan van aanpak
Plan van aanpak

Zorgkaart

Op een zorgkaart geeft u aan welke zorg u denkt nodig te hebben wanneerhet minder goed met u gaat. U voorkomt daarmee dat u zorg die u op dat moment nodig heeft, misschien zal weigeren. Op de zorgkaart staat bijvoorbeeld welke medicatie of welke dwangmaatregelen u in bepaalde omstandigheden het minst belastend vindt.

Flyer Zorgkaart
Zorgkaart

Zelfbindingsverklaring

In een zelfbindingsverklaring schrijft u aan welke vormen van verplichte zorg u zichzelf bindt als het niet goed met u gaat en u noodzakelijke zorg weigert. U legt ook de maximale duur vast én omstandgheden waaronder de verplichte zorg wordt beëindigd. Naast de zelfbindingsverklaring wordt een zorgplan opgesteld door uw zorgverantwoordelijke.

Flyer Zelfbinding
Zelfbindingsverklaring