Verwijsprocedures op een rij

Ik wil mijn patiënt verwijzen

U wilt uw patiënt verwijzen naar een behandeling in de basis-ggz van Prezens of de specialistische ggz van GGZ inGeest.

Verwijs snel en efficiënt naar aanbod van GGZ inGeest en Prezens:

  • Via ZorgDomein
    De snelste manier om uw patiënt te verwijzen naar GGZ inGeest en Prezens is met behulp van ZorgDomein. Vanuit uw eigen his kiest u binnen ZorgDomein voor ons aanbod in de regio's Amsterdam & Amstelland, Meerlanden en Zuid-Kennemerland.

  • Fax ons verwijsformulier
    Heeft u geen beschikking over ZorgDomein? Voor een snelle verwijzing maakt u in dat geval gebruik van ons verwijsformulier. Op het formulier vindt u het faxnummer.

  • Met uw eigen verwijsbrief
    U kunt uiteraard ook gebruik maken van uw eigen verwijsbrief. Voor iedere verwijzing naar GGZ inGeest is een verwijsbrief noodzakelijk. Controleert u nog even of uw brief voldoet aan de minimumeisen?

Acute hulp
Is uw patiënt in crisis en is er acute hulp nodig? Daarvoor heeft GGZ inGeest speciale voorzieningen, ook buiten kantooruren. Zie spoedeisende psychiatrie

Second opinion
Voor het aanvragen van een second opinion stuurt u een fax naar 088 788 5016.


printen