3e lijns behandeling

Topklinische zorg bij GGZ inGeest


Topklinische GGZ is bestemd voor patiënten met ernstige, complexe en/ of zeldzame aandoeningen die onvoldoende resultaat hebben van een reguliere 2e lijns behandeling. TOPGGz-afdelingen voldoen aan strenge criteria op het gebied van specialistische diagnostiek en behandeling, wetenschappelijk onderzoek, innovatie en kennisverspreiding en worden beoordeeld door een onafhankelijke visitatiecommissie.

GGZ inGeest heeft 3 topklinische afdelingen:

  • centrum voor ouderen- en neuropsychiatrie
  • zorglijn angst en dwang
  • zorglijn depressie

 GGZ inGeest en VUmc participeren samen in het netwerk ziekenhuispsychiatrie VUmc.

Meer over topklinische zorg bij GGZ inGeest leest u elders op deze website

printen