Regio Zuid-Kennemerland:

Even voorstellen: De F-ACT psychiaters

12 november 2012

Op deze pagina's stellen wij u voor aan de professionals van GGZ inGeest. Deze keer de F-ACT teams bij sociale psychiatrie Zuid-Kennemerland.

'In de regio zijn nu vier zogenaamde F-ACT teams van GGZ inGeest actief. Zo'n 15 jaar geleden startte de voorloper van het eerste team. Dat heette toen nog TIZ-Zuid-Kennemerland. Het werkte voor de hele regio. Al snel bleek dat één team onvoldoende was. Er werd een tweede team gestart en momenteel heeft GGZ inGeest in Zuid-Kennemerland zelfs vier teams. Twee jaar geleden is ook nog een zogenaamd ACT team opgericht wat voor de hele regio werkt,' vertelt psychiater Cees Hoek van het F-ACT team wat in Haarlem Noord werkt.

'De meeste van onze cliënten lijden aan een schizofrene stoornis. Vaak is er sprake van langdurige en complexe problematiek. De mensen worden veelal via een opnameafdeling van GGZ inGeest of de crisisdienst naar ons doorverwezen. Deze groep cliënten blijft lang in behandeling, soms wel 10 of 15 jaar. We houden de psychische toestand van onze cliënten nauw in het oog. Regelmatig zien wij ze op afspraken, of gaan wij bij hen op bezoek. Hoe reageren ze op medicatie? Is bijstelling noodzakelijk?'

'Over het algemeen zijn deze cliënten niet sterk in het nemen van initiatieven. Zij gaan bijvoorbeeld niet uit zichzelf naar de huisarts, ook al hebben ze lichamelijke klachten. Dat is ook de reden dat verpleegkundigen van onze teams jaarlijks een lichamelijke screening uitvoeren. Dit met name om metabool syndroom op te sporen. Mochten wij lichamelijke problemen constateren, dan verwijzen wij door naar de huisarts. Als dat nodig is, gaat een verpleegkundige van ons mee.'

'Onze teams houden zich echter niet alleen met lichamelijke en psychische gezondheid van de cliënten bezig. Ook helpen wij ze op allerlei maatschappelijke gebieden: zoeken en houden van werk, schuldhulpverlening, aanvragen van gemeentelijke toelagen, dagbesteding enzovoorts. Alles om te zorgen dat de cliënt ondanks zijn of haar beperking een zo volledig en zelfstandig mogelijk leven kan leiden.'

'We kunnen dat doen doordat we multidisciplinair samengestelde teams zijn met naast de (sociaal-psychiatrisch)verpleegkundigen, een verpleegkundig specialist en psychiaters tevens maatschappelijk werkenden, een psychologe, trajectbegeleidsters en ervaringsdeskundigen.'

'Goede samenwerking in de zorgketen is voor ons werk van het grootste belang. Onze teams staan dan ook altijd open voor overleg of consultatie,'besluit Cees.

Meer informatie over ACT en FACT-teams van GGZ inGeest vindt u elders op deze website .

bron: Origineel

printen