Uw naaste, onze zorg 

Familiebeleid staat al een aantal jaren hoog op de agenda van GGZ inGeest. Het doel is om familie en naasten te informeren en te betrekken bij de behandeling. Ons uitgangspunt is dat wij elkaar nodig hebben: familie, patiënt en hulpverlener.
Om dit te bereiken zijn er aandachtsfunctionarissen familiebeleid op de afdelingen en bieden wij ondersteuning aan familie en naasten door bijvoorbeeld het familiespreekuur

poster famiiepanel

Meld u aan voor het familiepanel
In de zomer van 2016 heeft de familieraad een familiepanel ontwikkeld. Leden van dit panel krijgen periodiek digitaal een vragenlijst toegezonden. Op deze manier willen wij uw mening meenemen in het verbeteren van onze zorg. Hoe meer leden dit panel heeft hoe waardevoller voor ons. Wilt u ook meedoen, neem dan contact op met de familieraad

Patricia Slump, coördinator familiebeleid GGZ inGeest

Familievoorlichting

Familieleden, patiënten, verwijzers en andere geïnteresseerden die iets willen weten over de geestelijke gezondheidszorg, en GGZ inGeest in het bijzonder, kunnen terecht bij  patiëntenvoorlichting.
Lees verder...

Aanbod voor familie en naasten

Prezens, onderdeel van GGZ inGeest, organiseert een familiespreekuur waar u als familie uw verhaal en vragen kwijt kunt. Ook ondersteunt Prezens familie en naaste met een uitgebreid aanbod van groepen op het gebied van omgaan met mensen met psychische klachten en ziekten.
Lees verder...   

Ondersteuning voor kinderen 

Kinderen van ouders met psychische klachten voelen zich soms erg alleen staan. Daarom lopen zij een grotere kans zelf ook in psychische problemen te komen. Om te zorgen dat kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en beter begrijpen wat er met de ouder aan de hand is, organiseert Prezens groepen voor kinderen in verschillende leeftijdscategorieën.
Lees verder...   

De familieraad

De familie weet als geen ander wat het betekent als een van hen in behandeling is bij de geestelijke gezondheidszorg. Hun ervaringskennis levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de zorg voor de patiënt. Ook blijken patienten het met de juiste steun van hun familie beter te doen en is de kans op terugval kleiner.
Lees verder...

De familievertrouwenspersoon

De familievertrouwenspersoon kan veel voor de familie betekenen. Luisteren en ondersteuning bieden in wat u allemaal meegemaakt heeft, voorlichting en tips geven. Daarnaast ondersteunt de familievertrouwenspersoon onder andere bij gesprekken met hulpverleners en bemiddelt bij klachten.
Lees verder...

Het familieklachtrecht

Mocht u er met de familievertrouwenspersoon niet uitkomen en blijft uw knelpunt onopgelost, dan hebt u als familie of naaste het recht een klacht in te dienen. De regels en procedures staan beschreven in het familieklachtrecht. 
Lees verder...   

Het familiebeleid

Het uitgangspunt van GGZ inGeest is dat wij elkaar nodig hebben. Omdat u als familie of naaste de patiënt goed kent, zijn uw ervaringen van groot belang. GGZ inGeest biedt door aandacht en aanbod voor familie en naasten een stabiele omgeving voor u en de patiënt. In 2012 won het familiebeleid van GGZ inGeest de LPGGz Ster Familiebeleid.
Lees verder...