Disclaimer

GGZ inGeest is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan GGZ inGeest jegens wie dan ook aansprakelijkheid aanvaarden. 

Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GGZ inGeest. Meer informatie: dienst communicatie GGZ inGeest, T (088) 788 5020, E communicatie@ggzingeest.nl .

Fotografie
Fotografie: DigiDaan, Mark van den Brink e.a.
De mensen gefotografeerd in de openbare ruimte (bijvoorbeeld op de header van de homepagina en de pagina patiƫnt en familie) hebben geen enkele relatie met GGZ inGeest.

printen