Tour d'amour

Geslaagde kennismaking met de psychiatrie voor hbo-v-studenten

3 oktober 2017

Het is heel lastig mensen te vinden die in de psychiatrie willen komen werken. Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium te proberen hbo-v'ers te enthousiasmeren voor de psychiatrie.

Kennismaking met de psychiatrie
Ine Prick, praktijkopleider verpleegkunde bij GGZ inGeest, nam daarom het initiatief om voor deze groep een uitgebreide kennismaking met de pyschiatrie te verzorgen.

171003 hbo-v-kennismakingsdag-bus-GGZ-inGeest: samen op eigen wijzeIne: "In september hadden eerstejaarsstudenten van de opleiding verpleegkunde aan de HvA (Hogeschool van Amsterdam) een voorlichtingsweek over de verschillende zorginstellingen waarin zij na 4 jaar met hun diploma aan de slag kunnen. De HvA vroeg ons of wij in deze week ook een presentatie wilden geven. Wij wilden graag meewerken, maar wel op onze eigen GGZ inGeest-wijze.

'Je moet het bij wijze van spreken kunnen aanraken'
Mijn idee is dat de psychiatrie voor deze mensen pas echt tot leven kan komen, als ze het bij wijze van spreken kunnen aanraken. Wat is er dan leuker voor deze net geslaagde havisten, dan ze in een groep mee te nemen langs allerlei locaties waar ze om zich heen kunnen kijken en daardoor met de psychiatrie in contact kunnen komen.

Iedereen die ik benaderde met dit idee werd enthousiast, wilde hier graag aan meewerken en verbond zich eraan. De energie die er toen vrijkwam bij iedereen was echt geweldig! Binnen de kortste keren werden er allerlei voorstellen gedaan om tot een inspirerend, enthousiasmerend en wervend programma te komen.

Praten, kijken, doen, luisteren
171003 hbo-v-kennismakingsdag - locatie De Nieuwe ValeriusDe studenten gingen in gesprek met ervaringswerkers, een cliënt en medewerkers. Ze kregen korte filmpjes te zien, bijvoorbeeld over het horen van stemmen. Na afloop praatten ze daarover met elkaar en met medewerkers. Ze oefenden met het klaarmaken van spuiten, injecteren (op sinaasappels) en bloeddruk meten.

Ook kregen ze uitleg over een ECT- (elektroconvulsie therapie-) behandeling en bezochten ze The Living Museum, waar ze zich lieten inspireren door het verhaal van de initiatiefnemer van dit museum, Rokus Lopik, onder het genot van een broodje en een glas jus d'orange. Tot slot luisterden ze naar het verhaal van een cliënt die op dit moment nog in behandeling is bij het VIP-team (Vroege Interventie Psychose) en gingen ze in gesprek met haar. 

Geweldige ervaring 171003 hbo-v-kennismakingsdag-broodjes
Hoewel een aantal studenten nogal sceptisch begon aan de dag, omdat ze geen zeggenschap hadden gehad over deelname aan deze dag, of omdat zij 'helemaal niets hebben met de psychiatrie', was aan het einde van de dag echt iedereen enthousiast. Het was een geweldige ervaring die ze absoluut niet hadden willen missen. Ze beoordeelden de dag met gemiddeld een 8.

Toekomst
Van de 27 studenten die meegingen, gaven er 2 aan dat ze na het behalen van hun propedeuse graag overstappen naar de duale ggz-variant binnen GGZ inGeest. Zeker 20 studenten gaven aan graag stage te willen lopen binnen onze instelling.

Anderen wisten na afloop zeker dat de psychiatrie niet bij hen past, maar er waren ook studenten die zich door deze dag afvroegen of de psychiatrie misschien toch een optie voor hen zou kunnen zijn.

Realistischer beeld
Het is echt geweldig dat het gelukt is om met een relatief klein budget een jonge generatie te laten kennismaken met de psychiatrie waardoor ze een meer realistisch beeld gekregen hebben van dit prachtige vak.

En het is helemaal mooi dat we, zoals het er nu naar uitziet, een aantal van hen aan ons hebben kunnen binden voor een stage dan wel het volgen van onze duale opleiding verpleegkunde. We gaan onderzoeken of we samen met andere onderwijsinstellingen vaker dit soort dagen kunnen organiseren."
171003 hbo-v-kennismakingsdag-groepsfoto

bron: Origineel

printen