Ieder jaar legt GGZ inGeest verantwoording af over het gevoerde beleid en over de geleverde prestaties. Dit wordt vastgelegd in het zogenoemde maatschappelijk jaarverslag. Het maatschappelijk jaarverslag bestaat uit 2 delen: het bestuursverslag en de jaarrekening.

Download het maatschappelijk jaarverslag 2017 (pdf)

Of bekijk de publieksversie van het jaarverslag 2017.