De wettelijke medezeggenschap voor patiënten is vastgelegd in de WMCZ (Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen) en is neergelegd bij de cliëntenraad. De cliëntenraad van GGZ inGeest vertegenwoordigt onafhankelijk de gemeenschappelijke belangen van de patiënten die bij GGZ inGeest in behandeling zijn en adviseert de raad van bestuur.

Medezeggenschap is het kritisch volgen van het beleid en hierover je mening geven. Je buigt je over de gevolgen van beleid voor patiënten, en op basis daarvan schrijf je een advies. Met een ongevraagd advies geef je vaak een signaal, een tip, uit je je bezorgdheid over bepaalde ontwikkelingen.
Je maakt geen beleid, maar praat en denkt mee over het besturen van de instelling.

De cliëntenraad (CR) kan volkomen autonoom haar werk doen: het uitvoeren/verbeteren van de medezeggenschap; de positie van de cliënt t.o.v. zorgaanbieder, verzekeraar en overheid versterken en verbeteren; komen tot zorg die voldoet aan de wensen van de patiënt.