Translate?

Subsidie voor onderzoek electroconvulsieve therapie

Consortium ontvangt subsidie voor verbetering van electroconvulsieve therapie voor mensen met een depressie

Een landelijk consortium van depressieonderzoekers, onder leiding van psychiater Annemiek Dols, ontvangt 600.000 euro van ZonMw. Met deze subsidie ​​kunnen de klinische wetenschappers de elektroconvulsie therapie onderzoeken en verbeteren voor mensen met een depressie. Het consortium bestaat uit onderzoekers van acht verschillende instituten verspreid over het hele land.

Onbekendheid en negatief beeld in Nederland

Depressie geeft een enorme belasting voor cliënten en hun familie, maar ook voor de maatschappij, wanneer de depressie langdurig en ernstig is. Hersenstimulatie via elektroconvulsieve therapie (ECT) is een veilige en effectieve behandeling, maar wordt in Nederland weinig en mogelijk te laat toegepast. Dit heeft meerdere oorzaken: (1) onbekendheid van effectiviteit en positie in behandelprotocol bij cliënten, naasten en professionals, (2) de gedachte dat ECT duurder is dan andere behandelingen en (3) het negatieve beeld rondom ECT. Dit landelijke consortium voor elektroconvulsieve therapie wil meer kennis verzorgen om deze vraagstukken te beantwoorden.

Online keuze-tool

De subsidie van ZonMw maakt het mogelijk om de (kosten-)effectiviteit en de bijwerkingen van ECT te onderzoeken. Er worden nieuwe gegevens verzameld waarmee behandeling met ECT of medicatie direct vergeleken kunnen worden. Samen met cliënten en hun familie wordt er een informatieve website ontwikkeld om te ondersteunen in het beslissingsproces voor het ondergaan van deze ECT behandeling. Het overkoepelde doel is om het negatieve beeld en onbekendheid rondom ECT te minderen en de kennis over (kosten-) effectiviteit en veiligheid van ECT te vergroten.

Het consortium bestaat uit:

  • Annemiek Dols (hoofdaanvrager), GGZinGeest and Amsterdam UMC
  • Philip van Eijndhoven (projectleider), RadboudUMC
  • Indira Tendolkar, RadboudUMC
  • Harm Pieters Spaans, Parnassia
  • Ben Wijnen, Trimbos
  • Metten Somers, UMC Utrecht
  • Jeroen van Waarde, Rijnstate
  • Esmée Verwijk, Universiteit van Amsterdam
  • Bart Schut, Depression Union.