Ervaringsdeskundigen

Als u in behandeling bent bij een team van GGZ inGeest, is de kans groot dat u af en toe ook contact hebt met een ervaringsdeskundige. In steeds meer teams werken ook ervaringsdeskundigen.

Ervaringsdeskundigen zetten hun eigen ervaringen in om u te steunen

Als u met ervaringsdeskundigen praat merkt u misschien dat ze u vaak goed snappen. Dat komt doordat ze zelf ervaring hebben met psychische problemen en zelf ook cliënt/ patiënt zijn geweest.

Nadat ze genoeg waren hersteld van hun problemen hebben de ervaringsdeskundigen een cursus of opleiding gevolgd. In die cursus hebben ze hebben geleerd hoe ze u het beste kunnen helpen met hun eigen ervaringen en kennis.

Wat doet een ervaringsdeskundige?

Ervaringsdeskundigen zijn onderdeel van een team. Dat team bestaat bijvoorbeeld uit:

  • een ervaringsdeskundige
  • een maatschappelijk werker
  • een verpleegkundige
  • een psycholoog
  • een psychiater

Een ervaringsdeskundige heeft verschillende taken in het team. Bijvoorbeeld het begeleiden van cliënten maar ook het geven van advies aan het team hoe ze het beste iemands sterke punten kunnen gebruiken.

Ervaringsdeskundigenpool

De ‘ervaringsdeskundigenpool’ bestaat uit allemaal ervaringsdeskundigen die iets positiefs met hun ervaringen willen doen. De ervaringsdeskundigen hebben verschillende taken:

  • het geven van trainingen en voorlichting voor verschillende groepen. Bijvoorbeeld verpleegkundigen in opleiding, hulpverleners, familieleden van cliënten. Het gaat om dingen die ze hebben geleerd door hun eigen ervaringen.
  • het ontwikkelen en geven van cursussen en trainingen.
  • het opzetten van herstelgroepen en zelfhulpgroepen.
  • het gebruiken van hun ervaringen en kennis als er binnen GGZ inGeest plannen worden gemaakt.
  • het helpen bij de ontwikkeling van de Herstelacademie Haarlem en Meer en andere projecten.

Contact

Wilt  u gebruik maken van de kennis van de ervaringsdeskundigen in de pool? Dat kan! Stuur een e-mail naar:

clientenperspectief@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)

of neem contact op met Karin Goudsmit:
06 1001 5544
k.goudsmit@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)

Contact

Eva van Holsteijn, aandachtsfunctionaris ervaringskennis
06 1352 5712
e.vanholsteijn@ggzingeest.nl (tip: veilig e-mailen)