Coschappen

Ben je student geneeskunde? Je kunt coschappen lopen bij GGZ inGeest tijdens je masteropleiding (de voormalige co-assistentfase).

Coschap 1e masterjaar (M1)

In dit coschap loop je 2,5 week stage binnen VUmc of het Spaarneziekenhuis. Daarnaast maak je een paar excursies naar F-ACT-teams.

Contact

Voor meer informatie over M1 kun je terecht bij:

Coschap 2e masterjaar (M2)

In dit coschap van 4 weken maak je kennis met de praktijk van de psychiatrie. Je hebt als co-assistent meer zelfstandig contact met patiënten, bijvoorbeeld tijdens een intake, of bij het afnemen van een biografie. Je oefent daarbij:

 • gespreksvaardigheden;
 • het opstellen van een differentiaal-diagnose;
 • het maken van een plan voor eventueel aanvullend onderzoek en aanvullende behandeling.

Je loopt stage op:

 • een opnameafdeling voor volwassenen of ouderen
 • of op een poliklinische afdeling.

Om je een breed spectrum aan psychiatrie te laten ervaren, loop je ook mee met een dienst van de spoedeisende psychiatrie buiten kantooruren en een dienst in De Nieuwe Valerius / VUmc buiten kantooruren. Het doel van deze stage is praktijkervaring opdoen en kennis toepassen.

Contact

Voor meer informatie over M2 kun je terecht bij:

Coschappen 3e masterjaar (M3)

In het M3-jaar heb je bij GGZ inGeest diverse mogelijkheden:

Keuzestage

Op diverse plekken binnen GGZ inGeest kan je een keuzestage lopen van wisselende duur (2-10 weken). Het aanbod is divers: van crisisdienst tot ziekenhuispsychiatrie, van ACT-team tot jeugdpsychiatrie.

Wetenschappelijke stage

Elke geneeskundestudent moet in M3 een periode van 14 weken bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek. Binnen GGZ inGeest en VUmc doen we wetenschappelijk onderzoek:

 • vanuit de academische werkplaatsen depressie, angst, bipolaire stoornissen en ouderen;
 • en vanuit de werkgroep soma en psyche.

De actuele mogelijkheden voor wetenschappelijke stages zijn voor studenten online te raadplegen.

Semi-arts-stage

De semi-arts-stage vindt plaats vlak voordat je arts wordt en duurt 16 weken.Tijdens de semi-arts-stage functioneer je op het niveau van een beginnend arts-assistent binnen een multidisciplinair team. Je bent daar verantwoordelijk voor het hele traject van diagnostiek en opstellen van een behandelplan tot de uitvoering ervan. We passen de belasting en verantwoordelijkheid aan aan jouw ervaring. Je krijgt supervisie van een psychiater.

Je kunt op verschillende afdelingen binnen GGZ inGeest als semi-arts aan het werk:

 • binnen de crisisdienst
 • op een opnameafdeling voor volwassenen
 • op een opnameafdeling ouderen
 • op de afdeling psychiatrie van VUmc

Ook binnen de kinderpsychiatrie is een semi-arts-stage mogelijk. Je loopt dan stage bij de Bascule.

Contact

Voor meer informatie over M3 kun je terecht bij: